sr-mean-histuuria-kopiera
Foto: SR Meänraatio

Vår historia

SR Meänraatio har börjat sända en programserie om historiska årtal som påverkat den assimilations- eller försvenskningspolitik som nu utreds av Sannings- och försoningskommissionen.

Obs! Programserien sänds bara på meänkieli.

Avsnitten tar upp viktiga årtal som till exempel 1809 års gränsdragning mellan Sverige och Finland, 1842 då folkskolan grundas och både samiska och finska förekom som undervisningsspråk och om läroböcker för barnen i Tornedalen i början av 1900-talet. 1906 utkom Selma Lagerlöfs skolbok ”Nils Holgerssons underbara resa”, där Tornedalen och andra meänkielitalande områden helt osynliggörs.

Medverkar i programserien gör bland andra Stefan Aro, sekreterare vid kommissionen och Marita Mattsson Barsk, författare och bibliotekarie.

Meänraatio kallas den redaktion och de program Sveriges Radio gör på meänkieli. Fler historiska årtal hittar du här på kommissionens webbplats.

SR Meänraatio: Meän Histuuria

Historiska årtal på kommissionens webbplats