Anders syns framför grön skog och blått vatten
Anders Alapää Foto: Egen

Anders och språket

Möt en av medarbetarna i sekretariatet.

Hej Anders!

Du började arbeta för kommissionen redan i februari och nu har du fått förlängt uppdrag till och med september månad. Berätta, vad är det du arbetar med?

Jag lyssnar på de inspelade intervjuer, som utredningssekreterarna gjort, och skriver referat på dem. Ungefär hälften av intervjumaterialet är på meänkieli, men referaten skriver jag på svenska. Jag arbetar deltid eftersom jag också arbetar med en digital ordbok i meänkieli vid sidan av arbetet för kommissionen.

Det är en ovärderlig tillgång för kommissionen att du behärskar både svenska och meänkieli. Har du arbetat tvåspråkigt tidigare?

Jag har i drygt tio års tid jobbat med meänkieli på olika sätt. Först arbetade jag på Pajala kommun som handläggare av frågor som rörde förvaltningsområdet för meänkieli och finska, men jag översatte och tolkade också till och från dessa språk. Sedan har jag fortsatt att arbeta med meänkieli. Jag har hållit språkkurser för vuxna och jobbade också ett år som lärare i meänkieli i grundskolan i Korpilombolo med elever från förskoleklass till nian. Innan dess arbetade jag inom kyrkan i cirka tio år inom olika församlingar i Norrbotten och Västerbotten.

De senaste fyra åren jobbar jag också med att ta fram en digital storordbok i meänkieli. Projektet finansierades av Institutet för språk och folkminnen (ISOF) och ordboken finns tillgänglig för allmänheten på ISOF:s hemsida.

Hur viktigt är meänkieli för dig?

Jag är uppvuxen i Korpilombolo i Tornedalen, dit jag har flyttat tillbaka. De flesta som är uppvuxna i Tornedalen på 80- och 90-talen, som jag är, talar inte själva meänkieli, men många kan ändå förstå språket.

Till skillnad från många andra i min ålder började jag tala meänkieli med mina föräldrar när jag var i 10-årsåldern. Det har varit väldigt värdefullt att ha med sig språket och kunna tala det, inte bara i yrkeslivet. Jag har fått bättre kontakt med många människor och man får ut mer av livet i Tornedalen – det blir roligare att bo här. Mycket av livet i Tornedalen äger rum på meänkieli, och utan språket missar man mycket.

Snart börjar semestrarna och Tornedalen är för många outforskat område. Har du något bra semestertips?

Jag föreslår en tur längs Kalixälven till någon av de mäktiga forsarna. Naturen är bitvis mycket dramatisk. Vid Jockfallet finns mat och logi, men vill man njuta mer ostörd av naturen kan man besöka Mestoslinkka. Forsen ligger lättillgänglig nära vägen mellan Tärendö och Överkalix, men naturen där känns väldigt vild. Ett besök vid Mestoslinkka glömmer man inte!