Andra sammanträdet för kommissionen

Den 17 september ägde det andra sammanträdet i kommissionen rum.

Den 12 juni hade kommissionen sitt första sammanträde som genomfördes via Skype och telefon. På sammanträdet beslutades att kommissionen ska heta Sannings- och försoningskommissionen för tornedalingar, kväner och lantalaiset.

Det andra sammanträdet, som även det hölls via Skype och telefon, ägde rum den 17 september. Under sammanträdet diskuterades bland annat förslag till arbetsplan och de kommande uppstartsmötena, som startar upp i Pajala den 20 oktober.