Forsande vatten med snö på sidorna
Kengis fors. Foto: Martina Huber

Anmäl dig för intervju senast den 31 januari

Det finns fortfarande tid kvar att anmäla sig till en personlig intervju för att dela vittnesmål och personliga berättelser.

På onsdag den 19 januari hålls det avslutande kaffemötet i Boden. Då har Sannings- och försoningskommissionen besökt 21 byar, orter och städer. Under dessa möten har det varit möjligt att anmäla sig till intervju för att dela sin berättelse.

De personliga berättelserna är viktiga för kommissionen. Allt som skett i det förflutna går inte att hitta i arkiv. En grundläggande utgångspunkt för kommissionens insamling av personliga berättelser är att deltagandet ska vara frivilligt. De som vill bli intervjuade måste själva anmäla sig till intervju.

Vittnesmålen kan handla om vad du själv eller någon närstående till dig har blivit utsatt för. Det kan också handla om att beskriva hur försvenskningspolitiken har påverkat dig som vuxen eller hur den påverkar dig som är ung idag. Det är viktigt för kommissionen att synliggöra mångfalden både bland individuella och kollektiva erfarenheter och upplevelser. Alla berättelser är lika värda.

Det finns ett stort intresse av att berätta och många intervjuer har redan genomförts. Det finns fortfarande tid kvar att anmäla sig till en personlig intervju för att dela vittnesmål och personliga berättelser. Fram till och med den sista januari kan du anmäla dig genom att mejla dina kontaktuppgifter till ku.komisuuni@regeringskansliet.se.

Det går bra att lämna in skriftliga berättelser, även efter den 31 januari.