Del av nyhetsbrevet

Anmäl dig till Nyhetsbrevet

Det första numret ges ut under februari 2021.

Sannings– och försoningskommissionen för tornedalingar, kväner och lantalaiset ger ut ett nyhetsbrev som riktar sig till myndigheter, organisationer och andra intressenter.

Det första numret ges ut under februari 2021. Nyhetsbrevet tar upp pågående arbete och information om genomförda insatser. Brevet utkommer cirka en gång per månad med uppehåll för sommarledigheter.

Vill du ha nyhetsbreven anmäler du dig genom att skicka e-post till oss. Ange gärna namn och organisation, samt den e-postadress du vill ha nyhetsbrevet skickat till.

Du hittar mer information om nyhetsbrevet och information om hur Sannings- och försoningskommissionen behandlar personuppgifter på vår webbplats.

Du kan när som helst avbryta din prenumeration genom att skicka e-post till ku.komisuuni@regeringskansliet.se. Personuppgifter raderas vid avslutad prenumeration.