Publikbild med ryggar och framför syns föreläsarna vid en bildskärm.

”Att skiljas från sin mamma”

Kommissionen var inbjuden att tala vid Arkivkaféet i Luleå.

Ett par gånger i månaden bjuder Arkivcentrum i Luleå in allmänheten till arkivkafeér med olika historiska teman som berör Norrbotten. Den 27 april medverkade Sannings- och försoningskommissionen för tornedalingar, kväner och lantalaiset under rubriken ”Att skiljas från sin mamma”.

Det var ett trettiotal personer som kommit för att lyssna. Josefin Rönnbäck och Stefan Aro, båda sekreterare i kommissionen, berättade om minnen och berättelser från arbetsstugorna som framkommit i kommissionens arbete med att samla in intervjuer.

Mellan åren 1903-1954 fanns det ett tjugotal arbetsstugor i Norrbotten. Dessa var ett slags internat där barn mellan sju och fjorton år fick bo. Anledningen till att vissa barn bodde på arbetsstugor varierade, en anledning kunde vara fattigdom och en annan anledning handlade om de långa avstånden till skolor i Norrbotten.

Berättelser som kommissionen mottagit har handlat om både positiva och negativa erfarenheter, men en återkommande berättelse har varit sorgen över att skiljas från sina föräldrar, sina hem och ofta även syskon.

Arkivcentrum vid Norrbottens museum erbjuder tillgång till arkivdokument och publikationer om länets historia och kulturarv. Arkiven innehåller unikt material från hela Norrbotten. Det äldsta dokumentet är från 1500-talet, men de flesta är från mitten av 1800-talet och framåt.

Inom kort kommer en forskningsöversikt och en studie om arbetsstugorna att publiceras på webbplatsen (komisuuni.se). Universitetslektorn Daniel Nilsson Ranta har tagit fram studien om arbetsstugorna i meänkieliområdet och deras beskaffenhet i relation till andra skolhemsliknande institutioner i Sverige.