platshallare-sammantrade

Augustisammanträde

Efter sommaruppehållet är nu kommissionen åter samlad.

Onsdagen den 16 augusti hölls ett digitalt sammanträde, där samtliga ledamöter och hela sekretariatet deltog.

Den förhållandevis korta sammanträdestiden, en halvdag, innehöll i huvudsak diskussioner om innehåll och textförslag till slutbetänkandet.

Planen är att i slutbetänkandet presentera samtliga forskarrapporter, som kommissionen beställt, i en egen volym. Sekretariatet har därför tagit fram förslag på förord till denna volym.

Som vanligt informerade sekretariatet även om kommande aktiviteter och höstens planering. Nästa sammanträde i kommissionen kommer att äga rum den 12 september i Luleå. Det är dagen innan norska, svenska och finska kyrkornas samiska råd bjuder in till en gemensam seminariedag om sannings- och försoningsprocesserna, där även kommissionen medverkar.

En annan viktig punkt på agendan var att ta ställning till rubrikförslag till slutbetänkandet. Här var ledamöterna positiva till de förslag som sekretariatet arbetat fram. De som vill veta vad rubriken på slutbetänkandet blir får ge sig till tåls till den 15 november då kommissionen presenterar sitt slutbetänkande i Pajala.