Kommissionen
Ordförande Elisabet Fura Foto: Martina Huber

Både mäktig och märklig

Kommissionens ordförande Elisabet Fura bloggar om det pågående arbetet.

“Så skulle jag vilja beskriva den berättelse som nu skrivs fram och som kommer att utgöra vårt slutbetänkande. Mäktig, tack vare alla röster som ger färg och lyskraft åt en historia som varit fördold för så många, så länge. Märklig, därför att majoritetsbefolkningen – dit jag räknar mig själv – varit ovetande så länge. Varför? Ville vi inte se? Vad hindrade oss att lyssna? Vad var vi rädda för?

Det har kostat på, och det kostar alltjämt på, att få till ett slutbetänkande. Sekreterare och kommissionärer har jobbat hårt och hängivet, men utan intervjupersoner och alla andra som bidragit på olika sätt hade det aldrig ens varit möjligt. Minnen har ibland rivit upp gamla sår och väckt tankar, även hos oss som tagit emot dem. Berättelserna vi fått ta del av har varit blandade och av skiftande karaktär; sorg, saknad, smärta men också ljusa minnen och glimtar av förundran, ljus och hopp.

Vittnesmålen sätts in i ett större sammanhang när de analyseras tillsammans med de forskarrapporter som vi beställt. Forskarrapporterna läggs ut på vår hemsida www.komisuuni.se allteftersom, nu senast en rapport om Tornedalens folkhögskola, författad av Marja Mustakallio. Vi diskuterar resultaten och lägger fram förslag till åtgärder. Allt detta försöker vi så långt vi kan förankra hos minoriteten. Under den senaste månaden har kaffemöten hållits i Umeå och Kalix och vi har dessutom medverkat i ett arkivkafé vid Norrbottens museum. Kommande månad planerar vi flera kommunbesök, dialogmöten och ett kaffemöte i Teurajärvi den 28 juni.

Arbetet med att ta fram, granska och komplettera texter är krävande och intensivt och det känns verkligen att vi är inne i slutspurten. Kommissionen har två sammanträden inplanerade före sommaren, det första nu i Stockholm den 23-24 maj. Vi kommer då att ägna större delen av tiden att diskutera de texter som tagits fram för att säkerställa att de blir så kompletta och begripliga som möjligt.

Vår systerkommission i Norge går i mål med sitt arbete och lämnar över sin slutrapport till det norska parlamentet Stortinget den 1 juni. Vi har bjudits in och kommer att närvara genom vår huvudsekreterare Anna-Lena Sjölund. Det har varit värdefullt och lärorikt för oss att ha en dialog med våra norska kollegor, särskilt som deras arbete påbörjades tidigare och vi kunde bland annat hämta inspiration från deras arbetsmetoder.

Sekretariatets storlek och sammansättning har varierat under resans gång då arbetet bytt karaktär och krävt nya kompetenser, har arbetsuppgifter avslutats och andra tillkommit. Nu lämnar en av våra sekreterare, Josefin Rönnbäck, som vi haft till låns från Luleå Tekniska Universitet och Elsa Hellqvist, som hjälp oss på deltid går snart upp i heltid. Hon kommer bland annat ägna sig åt planeringen kring och genomförandet av överlämnandet av slutbetänkandet den 15 november.

Nu jobbar vi vidare och hoppas att även vi ska kunna producera ett slutbetänkande som är värt att läsa och inspireras av. Mycket arbete kommer att kvarstå även efter att vi i kommissionen avslutat vårt arbete den 15 november.”

Elisabet Fura