Minnen och berättelser från arbetsstugorna. Sannings- och försoningskommissionen för tornedalingar, kväner och lantalaiset berättar något om vad som framkommit i utredningen och leder ett samtal om försvenskningen i Tornedalen.

14.00–15.00 (drop-in från 13.30). Läs Arkivcentrums programtablå.

Medverkar gör utredningssekreterarna Josefin Rönnbäck och Stefan Aro.