Vad är ett kaffemöte?

Anmäl ditt deltagande senast den 5 januari 2022. Skicka e-post till ku.komisuuni@regeringskansliet.se . Skriv “Kaffemöte i Stockholm” i ämnesraden eller ring 076-1130353 (om du ej får svar går det bra att lämna meddelande i röstbrevlåda).