Under en och en halv dag lyfter vi fram kyrkans roll vid försvenskningen av meänkieli-talande områden. Under den första dagen gör vi en historisk återblick. Universitetslektor Carl-Gösta Ojala håller en föreläsning hur tornedalingar, kväner och lantalaiset varit föremål för insamling av mänskliga kvarlevor. Lars Elenius, professor emeritus, berättar om kyrkans roll i skolväsendet och professor Urban Claesson föreläser om kyrkans och dess företrädares historiska agerande i relation till tornedalingar, kväner och lantalaiset under 1800- och 1900-talet.

Dag två vänder vi blickarna framåt. Forskaren Gerd Snellman berättar om laestadianismen och språkfrågan. Vi får lyssna till den norska kommissionens pågående arbete. I panelsamtal lyfter vi frågor som: Är försoning möjligt, vad krävs i så fall? Vad innebär upprättelse? Vilken roll har kyrkans i konfliktsituationer och vilka är utmaningarna?

Sannings- och försoningskommissionen för tornedalingar, kväner och lantalaiset anordnar symposiet tillsammans med Luleå stift, Svenska kyrkan.

Se inbjudan

Programmet 15-16 juni