Om språklig försvenskning och språkbytesprocess med historiska och nutida glasögon

Symposiet arrangeras i samverkan med Isof. Deltagande vid symposiet (inkluderar lunch och fika) förutsätter anmälan genom e-post: meankieli@isof.se senast måndag 24 oktober.

Symposiet kommer även gå att följa live genom följande länk: https://youtu.be/MId1gBXY2Bc

Program

Plats: Malmfältens folkhögskola, aulan.
Möjlighet att inta kaffe från kl.09.00

09:30 Välkommen – prolog till dagen
Daniel Fjellborg och Elina Kangas – moderatorer.
Elisabet Fura, ordförande, Sannings- och försoningskommissionen
Martin Sundin, Institutet för språk och folkminnen

09:45 Den språkliga försvenskningsprocessen bland meänkielitalande
Kenneth Hyltenstam, professor emeritus i tvåspråkighetsforskning, ledamot i Sannings- och försoningskommissionen.

Poesi på meänkieli Meri Alarcón

10.45 Halvspråkighetsdebatten och dess effekter
Linus Salö, docent vid Centrum för tvåspråkighetsforskning, Stockholms universitet.

11:30 Min berättelse
Helena Lassi, Luleå

12:00 Lunch

13:00 Kväners erfarenheter av förnorskningspolitik och kvänskans situation i Norge (På Norska, via länk)
Pia Lane, professor i flerspråkighet, Oslo universitet.

13:35 Att utveckla modersmålsundervisningen
Viktoria Björklund, skolchef, Kiruna kommun

14:00 Att undervisa i meänkieli
Mervi Erkheikki, modersmålslärare, Umeå universitet.

Fika

15:00 Poesi på meänkieli Meri Alarcon

Konklusion av dagen – vad tar vi med oss?
Daniel Fjellborg och Elina Kangas.

15:15 Konsert med Susanne Rantatalo och Janne Johansson.