Om språklig försvenskning och språkbytesprocess med historiska och nutida glasögon. Symposiet arrangeras i samverkan med bl.a. Isof. Medverkar gör bland andra forskarna Kenneth Hyltenstam och Linus Salö.