Tvåvåningshus i grå träpanel, snö på marken
F.d. arbetsstugan i Pajala. Foto: Martina Huber

Dela din historia

Kommissionen kommer att bjuda in enskilda att lämna vittnesmål och berättelser om sina egna eller närståendes erfarenheter av assimileringspolitiken. De personliga berättelserna är viktiga för kommissionen eftersom allt som skett i det förflutna inte går att undersöka med hjälp av skriftligt material i arkiv.

Vem kan dela sin historia?

Vittnesmålen kan handla om vad du själv eller någon närstående till dig har blivit utsatt för i anslutning till skolgång eller arbetsstuga. Men det kan också handla om att beskriva hur assimileringspolitiken har påverkat dig som vuxen eller hur den påverkar dig som är ung idag. Det är viktigt för kommissionen att synliggöra mångfalden både bland individuella och kollektiva erfarenheter och upplevelser. Alla berättelser är lika mycket värda.

Hur anmäler man sig?

En grundläggande utgångspunkt för kommissionens insamling av personliga berättelser är att deltagandet ska vara frivilligt. Du som vill bli intervjuad måste själv anmäla dig till intervju. Om anmälan sker genom ombud måste det ske i dialog och samförstånd med intervjupersonen. Kommissionen ska inte bedriva någon uppsökande verksamhet vad gäller personer att intervjua.

Du kan redan nu anmäla ditt intresse för en personlig intervju genom att mejla dina kontaktuppgifter till ku.komisuuni@regeringskansliet.se.

När och var kommer intervjuerna att genomföras?

Arbetet med att samla in vittnesmål och personliga berättelser kommer att påbörjas under våren 2021, främst genom att kommissionen bjuder in till möten på olika platser i Sverige.

Här kan du läsa om hur vi behandlar dina personuppgifter.