Tvåvåningshus i grå träpanel, snö på marken
F.d. arbetsstugan i Pajala. Foto: Martina Huber

Dela din historia

Kommissionen har bjudit in enskilda att lämna vittnesmål och berättelser om sina egna eller närståendes erfarenheter av assimileringspolitiken. De personliga berättelserna är viktiga för kommissionen eftersom allt som skett i det förflutna inte går att undersöka med hjälp av skriftligt material i arkiv.

Hur kommer intervjuerna att användas?

Intervjuerna har spelats in och efter det gjordes ett skriftligt referat av intervjun som den intervjuade fått godkänna. Både ljudfiler och intervjureferat sparas i Sannings- och försoningskommissionens arkiv och senare hos Riksarkivet. Ljudupptagningen och referatet från intervjun omfattas av sekretess men kan lämnas ut för forskningsändamål.

Intervjuerna kan komma att användas på följande sätt:

  • i kommissionens kartläggnings- och utredningsarbete
  • i kommissionens förmedling av den kunskap som kommissionen får fram och i kommissionens slutrapport
  • för framtida forskning

Vem har kunnat dela sin historia?

Vittnesmålen kan handla om vad någon eller någon närstående har blivit utsatt för i anslutning till skolgång eller arbetsstuga. Men det kan också handla om att beskriva hur assimileringspolitiken har påverkat personen som vuxen eller hur den påverkar personer som är unga idag. Det är viktigt för kommissionen att synliggöra mångfalden både bland individuella och kollektiva erfarenheter och upplevelser.

Alla berättelser är lika mycket värda.

Hur anmäler man sig?

Anmälningstiden för intervju är avslutad.

En grundläggande utgångspunkt för kommissionens insamling av personliga berättelser är att deltagandet ska vara frivilligt. Den som ville bli intervjuad måste själv ha anmält dig till intervju. Om anmälan skett genom ombud måste det ha skett i dialog och samförstånd med intervjupersonen. Kommissionen har inte bedrivit någon uppsökande verksamhet vad gäller personer att intervjua.

När och var har intervjuerna genomförts?

Arbetet med att samla in vittnesmål och personliga berättelser påbörjades under våren 2021 och avslutades efter sommaren 2022. Kommissionen bjöd löpande in till så kallade “kaffemöten” på olika platser i Sverige, där kommissionen berättade om arbetet. Under kaffemötet fanns också möjlighet att anmäla sig för att lämna vittnesmål och personliga berättelser. Sedan blev personen kontaktad av kommissionen för att komma överens om tid och plats för intervjun.

Här kan du läsa om hur vi behandlar dina personuppgifter.

Läs om hur du kan ta del av arkivmaterial från arbetsstuga.

Nyhetsartikel: Intervjuer med personer som vill dela sin historia har inletts.