STR-T skylt utanför kontor
Foto: Martina Huber

Dialog med STR-T

Det andra officiella dialogmötet hölls den 16 december.

Onsdagen den 16 december hölls det andra officiella dialogmötet med riksorganisationen för svenska tornedalingar, kväner och lantalaiset, STR-T. Dialogen handlade om det pågående arbetet och effekter av den förskjutna tidplanen, orsakad av pandemin. För sannings- och försoningskommissionen är dessa möten och löpande kontakter med minoriteten avgörande för genomförandet av uppdraget.

Under mötet redogjordes bland annat för de uppstartsmöten som hann genomföras i Tornedalen innan de strängare allmänna råden för att minska smittspridningen av covid-19 infördes. Uppstartsmötena har resulterat i god rapportering i media, framför allt lokalmedia. Maja Mella, verksamhetsledare för STR-T i Pajala, bekräftade den bilden och nämnde som exempel reportagen i radio.

Pernilla Krusberg, utredningssekreterare, berättade att kommissionen redan har tagit emot anmälningar från personer som vill medverka vid intervjuer samt skriftliga berättelser och annat material. Idag råder dock osäkerhet kring tidplanen för att bjuda in enskilda att lämna vittnesmål och berättelser, med anledning av pandemin.

Sannings- och försoningskommissionens uppdrag är mycket brett därför lyftes frågan om vissa fokusområden och frågeställningar skulle prioriteras i arbetet, och om andra områden bör utredas vidare i ett senare skede, till exempel genom ny forskning.

Börje Rytiniemi, vice ordförande STR-T Foto & copyright: Martina Huber

Börje Rytiniemi, vice ordförande i STR-T, menar att det inte går att prioritera något område eftersom alla frågor hänger samman med varandra. Kommissionens granskning får inte begränsas till språkpolitiken under 1900-talet utan måste omfatta alla historiska aspekter som har påverkat tornedalingar, kväner och lantalaiset under århundranden.

 Nästa dialogmöte kommer att äga rum den 31 mars 2021.

Om STR-T

STR-T är ett riksorgan för svenska tornedalingar, kväner och lantalaiset och för alla som känner samhörighet med meänkieli och det ursprungliga språkområdets kultur och historia. Målsättningen är att främja och stärka minoritetens identitet samt språkliga och kulturella utveckling och förankring.

Det finns lokalföreningar i Gällivare, Kalix, Kiruna, Pajala, Stockholm, Umeå, Uppsala och Övertorneå. Till STR-T hör även ungdomsförbundet Met Nuoret.

Förbundet grundades 1981 och är religiöst och partipolitiskt obunden.