40aer_strt_690

Dialogen med STR-T fortsätter

Om det pågående och det planerade arbetet för kommissionen.

Sveriges Tornedalingars Riksförbund – Tornionlaaksolaiset, STR-T, är en viktig samtalspartner för sannings- och försoningskommissionen för tornedalingar, kväner och lantalaiset. Den 31 mars hölls ett dialogmöte med förbundet. Dessa dialoger hålls kontinuerligt.

Ordförande Elisabet Fura hälsade välkommen till det digitala mötet och berättade om det fortsatta arbetet inom kommissionen, pandemin till trots. Fura berättade bland annat om ett möte med Svenska kyrkan, som ägt rum dagen innan.

– Det var ett positivt möte med Luleå stift och biskop Åsa Nyström. De kom med många bra förslag och synpunkter på kommissionens fortsatta arbete. Svenska kyrkan är en viktig part i vårt arbete och de behöver föra även en egen dialog med minoriteten, sa Fura.

Dessutom informerade Elisabet Fura om begäran om förlängd utredningstid som skickats in till regeringen. Nu avvaktar kommissionen besked i frågan.

Vidare informerade sekretariatet, Pernilla Krusberg och Stefan Aro, om det pågående arbetet. Deltagarna fick en bild av de studier som är utlagda på olika universitet och forskare och en uppdatering av de arkivsökningar som genomförts och de som planeras framåt. Sekretariatet står också i startgroparna för att påbörja insamlingen av vittnesmål och berättelser. Redan i april kan de första intervjuerna ha genomförts.

En diskussion om nyttan med kommissionens arbete lyftes och alla var överens på mötet om att det är viktigt att respektera olika åsikter och att allas berättelser är lika mycket värda.