met-nuoret-logga

Dialogmöte med Met Nuoret

Första mötet med nya styrelsen.

Måndagen den 22 november hade kommissionen ett dialogmöte med Met Nuoret (ung. övers: Vi Unga), som är en partipolitiskt obunden organisation. Kommissionen har löpande kontakt med organisationen, med denna gång var det första mötet med den nya styrelsen, som valdes in i våras.

Kommissionen ska i sitt uppdrag ha fortlöpande kontakt och dialog med minoriteten. Detta gäller självklart även med unga personer. Det är lätt att tänka att assimileringspolitiken under 1800- och 1900-talen bara berörde de äldre generationerna. Men konsekvenserna av politiken ser vi även långt senare.

I direktiven står det därför uttryckt att ”kommissionen ska analysera konsekvenserna för minoriteten, grupper inom minoriteten och enskilda, också utifrån yngre generationers perspektiv.”

Från Met Nuoret deltog ordförande William Torikka och ledamöterna Malin Kruukka och Hanna Huppunen. Eftersom organisationen helt bygger på frivilligt arbete, så äger dessa dialogmöten rum på Skype under kvällstid.

Kommissionen presenterade uppdraget

Mötet inleddes med en kort presentationsrunda och Elisabet Fura, kommissionens ordförande, berättade om kommissionens medlemmar, vilken tidplan som gäller och hur uppdraget ser ut enligt direktiven. Stefan Aro berättade sedan mer ingående om det pågående och planerade arbetet inom kommissionen.

William Torikka, Met Nuoret, berättade om styrelsens initiala arbete med att skapa relationer, utarbeta gemensamma rutiner, men också om olika samråd där organisationen medverkar. Han lyfte också fram vikten av kommissionens arbete för den yngre generationen. Malin Kruukka och Hanna Huppunen poängterade att det var med stort intresse som de såg fram emot att få ta del av kommissionens arbete och resultat.

– Det kan kännas som att jag har en kunskapslucka om vår egen minoritet. Vi fick inte läsa om detta i skolan. Det viktigt att vi får in utbildning om våra nationella minoriteter redan i grundskolan, sa Hanna Huppunen.

Att nå den yngre generationen

En diskussion under mötet var hur kommissionen bättre kan nå ut till den yngre generationen. Met Nuoret vill bidra i detta och ett sätt är att dela information i Met Nuorets sociala media-konton, främst Instagram.

Datum och tid för nästa möte bestämdes inte under mötet, men dialogmötena kommer att ske fortlöpande, fyra gånger per år.

Om Met Nuoret

Met Nuoret är en partipolitiskt obunden organisation för unga som känner samhörighet med meänkieli och det ursprungliga språkområdets kultur och historia. Föreningen vill verka för att stärka unga tornedalingars identitet, språkliga och kulturella utveckling och vara opinionsbildande, ett språkrör för barn och ungdomar i högre instanser. Idag talas meänkieli i mindre utsträckning av yngre generationer. Met Nuoret vill öppna upp möjligheten och viljan till att bevara vår minoritetsgrupp, inte bara genom språklig kunskap utan även genom kulturell, social och historisk kunskapsspridning.