Porträttbild av Hanna Aili
Foto: Egen

Möte med Met Nuoret

Kommissionen träffade Hanna Aili och Hanna Oja från Met Nuoret den 15 december.

Vad har försvenskningsprocessen gjort med yngre generationers identitet? Många unga vet inte vad det innebär att vara tornedaling. Kan man kalla sig tornedaling trots att man inte talar meänkieli? Den 15 december hölls det andra av flera dialogmöten med Met Nuoret, tornedalingarnas ungdomsförbund.

I Sannings- och försoningskommissionen för tornedalingar, kväner och lantalaisets direktiv står det att kommissionen ska utreda den assimileringspolitik som bedrevs av svenska staten under 1800- och 1900-talen samt verka för att minoritetens historiska erfarenheter synliggörs.

Kommissionen ska även analysera konsekvenserna för minoriteten också utifrån yngre generationers perspektiv.

– Kommissionens arbete är viktigt för oss. Vi behöver få en förklaring till varför så få av oss yngre kan tala språket och att så få kan historien, sa Hanna Aili ordförande Met Nuoret, under mötet som hölls via Skype.

– Fortlöpande kontakter och dialog med ungdomsförbundet är av största betydelse för vårt arbete inom kommissionen. Vi har också fått väldigt bra inspel och förslag på hur vi når ut till den yngre generationen genom dialogen med Met Nuoret, säger kommissionens ordförande Elisabet Fura.

Många unga har svårt att se sig själva som en minoritet. Som ung kan man känna att det är svårt att identifiera sig som tornedaling när man inte vet sin historia. Det kan uppfattas som att vissa delar saknas i ens identitetsutveckling.

– Det är viktigt att kommissionen lägger fokus på varför vi måste gräva i historien för att kunna blicka framåt. Det handlar om framtida generationers identitet, sa Hanna Aili.

Om Met Nuoret

Met Nuoret, tornedalingarnas ungdomsförbund och är en partipolitiskt obunden organisation som verkar för att stärka unga tornedalingars identitet, språkliga och kulturella utveckling. Ungdomsförbundet är en fristående organisation inom STR-T och har sitt säte i Tornedalen. Met Nuoret är meänkieli och betyder ”Vi ungdomar”.