STR-T skylt utanför kontor
Foto: Martina Huber

Dialogmöte med STR-T

Den 25 april hölls ett dialogmöte med den, till stora delar, nya styrelsen i STR-T.

Vid senaste årskongressen valdes bland andra Inger Junkka som ny ordförande i föreningen. De som medverkade från STR-T vid kvällens Skype-möte var, förutom Inger Junkka, även vice ordförande Terje Raattamaa, ledamöterna Daniel Särkijärvi, Helena Lassi och Tage Alalehto och verksamhetsledare Eva Kvist.

Vid detta dialogmöte hade ordförande Elisabet Fura fått förhinder att medverka. Huvudsekreterare Nadia Boussaid Petterson höll därför i mötet. Eftersom det för flera i styrelsen var deras första dialogmöte så inleddes mötet med att Nadia presenterade bakgrunden till Sannings- och försoningskommissionen och det pågående arbetet.

Anna Rosenmüller Nordlander, sekreterare, berättade bland annat om arbetsgrupperna som bildats inom kommissionen i början av året. En av dessa arbetsgrupper arbetar med begrepp. Exempel på dessa kan vara vad som menas med ord som ”sanning”, ”försoning”, ”kränkning” och ”övergrepp”. En ”sanning” kan vara något som kan verifieras och bevisas, men det kan också vara en ”sanning” för en viss individ. Vad som är en ”kränkning” för en person, behöver inte nödvändigtvis uppfattas lika av en annan person.

Stefan Aro, sekreterare, berättade om det pågående intervjuarbetet. Över hundra personer har intervjuats. Stefan menade också att intresset för att bli intervjuad har varit stort och det har inte varit möjligt för kommissionen att förutse hur mycket resurser som skulle krävas. Målet är dock att slutföra intervjuerna under sommaren så att analysarbetet kan komma igång direkt efter.

Annat som presenterades under mötet var också arbetet med delrapporten som ska presenteras den 1 juni.

Frågor från STR-T som kom upp handlade bland annat om kommissionens arbetsbelastning. Det är tydligt att tiden är knapp och resurserna ansträngda. Kommissionen har lämnat in en begäran om förlängd tid till Kulturdepartementet, men har ännu ej fått något besked.

Annat som diskuterades var också de åtgärder som kommissionen kommer att föreslå i slutredovisningen och hur dessa, så småningom, kommer att leda fram till försoning. Detta är en fråga som sekretariatet välkomnar att diskutera tillsammans med STR-T i ett senare skede när arbetet med analysen kommit igång.

Nästa dialogmöte planeras till juni 2022, datum är ej bestämt.