platshallare-sammantrade

Digitalt sammanträde i april

Kort information från sammanträdet den 18 april.

Sammanträdena i kommissionen äger nu rum varje månad. Under våren är texter till slutbetänkandet i fokus på mötena. Tanken är att lejonparten av texterna ska vara mer eller mindre klara till sommaren vilket innebär ett högt arbetstempo.

Det är sekretariatet som håller i pennan och sekreterarna har delat upp textavsnitten mellan sig. Diskussionerna handlar inte bara om innehållet, utan även om disposition, benämningar och behov av kompletteringar. Kommissionens förslag till fortsatta insatser för att främja försoning och bidra till upprättelse diskuterades särskilt.

April-sammanträdet ägde denna gång rum digitalt. Nästa sammanträde, den 23-24 maj kommer att äga rum i Stockholm. Även om pandemin gjort att många vant sig vid digitala möten, kan det ändå inte jämföras med att kunna träffas fysiskt.