platshallare-sammantrade

Diskussioner och beslut på sammanträdet

Den 19 maj hölls sammanträde i kommissionen.

På dagordningen stod bland annat en uppdatering av utredningsläget, en diskussion om en delrapport samt underlag för beslut om tolkning av uppdraget.

Det blev tydligt att pandemin haft stor påverkan på utredningsarbetet då framför allt fysiska möten inte varit möjliga att genomföra. Detta har haft till följd att sekretariatet har fått stuva om i arbetsplanen och även utarbeta reservplaner, beroende på hur smittskyddsläget utvecklas. Som ett resultat av detta har kommissionen också begärt förlängd utredningstid hos regeringen och väntar besked någon gång under maj månad.

Intervjuarbetet som var beräknat att komma igång efter årsskiftet har av smittskyddsskäl blivit framflyttat, men med glädje kunde utredningssekreterare Pernilla Krusberg berätta att den första intervjun med referensperson ändå har genomförts. Den fick genomföras via Skype och efter grundligt förarbete blev resultatet lyckat. Kommissionen räknar med att fortsätta insamlandet av berättelser och vittnesmål inom den närmaste tiden.

Ledamot Lars Elenius, professor emeritus i historia, har lämnat en rapport till kommissionen om direktivets användning av de tre etnonymerna; tornedalingar, kväner och lantalaiset. Denna rapport diskuterades under sammanträdet.

Under det tre timmar långa sammanträdet ägnades stor del av tiden till att diskutera tolkning och avgränsning av uppdraget. Beslut togs om att utgångspunkten för kartläggningen ska vara assimileringspolitikens anspråk på språk- och kulturförändringar samt att fokus ska vara att beskriva konsekvenserna för minoriteten som kollektiv.

Sekretariatet har tagit fram ett förslag till prioriteringsordning för olika områdena som utredningen bör belysa.  Efter att ledamöterna lämnat sina synpunkter beslutades att ett nytt förslag till ledamöterna ska tas fram.

Nästa sammanträde kommer att äga rum den 15 juni. Förhoppningen är att det ska vara det sista Skypemötet och att kommissionen därefter kan övergå till fysiska sammanträden.