host-trad_690
Foto: Astrid Kruukka

Extra sammanträde i kommissionen

Torsdagen den 14 oktober ägde ett extra sammanträde i kommissionen rum.

Högst upp på agendan stod diskussion kring Sannings- och försoningskommissionens delrapportering i maj 2022. I juni, tidigare i år, beslutades tilläggsdirektiv om förlängd utredningstid med anledning av pandemin. I tilläggsdirektiven står att läsa att utredningstiden förlängs med ett år, till den 15 maj 2023. Det står också att ett delbetänkande ska lämnas senast den 16 maj 2022.

Direktiven anger inte några särskilda delar av uppdraget som ska delrapporteras. Det står alltså kommissionen fritt att bestämma innehållet i delbetänkandet. Utgångspunkten är att statliga kommittéer ska publicera sina publikationer inom ramen för SOU-serien (Statens offentliga utredningar). Det finns dock flera exempel på att kommittéer har publicerat sitt arbete i andra former, till exempel verksamhetsrapporter, skrifter, antologier, skolmaterial eller fristående studier.

En delrapportering utesluter inte att kommissionen även presenterar arbetet på annat sätt. Tidigare har bland annat en halvtidsrapport lämnats till STR-T och i september lämnades en rapport till Europarådets rådgivande kommitté för tillämpningen av ramkonventionen för nationella minoriteter. Kommissionens ledamöter enades om att delrapporten som lämnas i maj 2022 ska bygga på de två tidigare rapporterna.

Utöver delrapporten ska arbetet presenteras även i andra lämpliga format. Kommissionen kan konstatera att det finns stort värde i att släppa resultat ”under vägen”. Det gäller både resultat från de studier som kommissionen beställt av fristående forskare och slutsatser från de vittnesmål som kommissionen får ta del av. En upprättelseprocess behöver ges tid och utrymme för dialog och reflektion mellan de inblandade och inom den grupp som varit utsatt.

Länk till tilläggsdirektiv 2021:49