platshallare-sammantrade

Ekstra kokkous komisuunissa

Tuorestaina 14 lokakuuta piethiin ekstra kokkous komisuunissa.

Päälimäisenä akentala oli keskustelu Tottuus-ja sovintokomisuunin osaraporteerinkistä toukokuussa 2022.

Kesäkuussa, varemin tänä vuona, päätethiin lisätirektiivi jatketusta tutkimusaijasta pantemiin johosta. Lisätirektiivissä oon luettavanna ette tutkimusaika pitenethään vuela, 15 toukokuuhuun 2023. Siinä lukkee kansa ette osamietinön pittää jättää sisäle viimisthään 16 toukokuuta 2022. Tirektiivi ei määrää ette vissiä osia tehtävästä pittää osaraporteerata. Se oon siis komisuunile ittele vaphaasti päätettävä osamietinön sisälöstä.

Lähtökohtana oon ette valtioliset komiteat pitävät julkasta heän julkasut SOU-sarjan raamin sisälä. (Statens offentliga utredningar/ Valtion julkiset tutmimukset). Niitä oon kuitenki monta esimerkkiä ette komiteat oon julkasheet heän työt muissa muotoissa, esimerkiksi toimintaraporttina, kirjotuksina, antolokioina, koulumateriaalina elikkä vaphaina tutkimuksina.

Osaraporteerinki ei estä maholisuutta ette komisuuni kansa esittää työtänsä muula laila. Ennen oon muun muassa puoliaikaraportti jätetty sisäle STR-T:le ja syyskuussa jätethiin Euroopparaatin neuvonantavalle komitealle raportti raamikonvensuunin nouattamisesta kansalisille minuriteetile. Komisuunin jäsenet olit yksmielisiä ette osaraportti joka jätethään sisäle toukokuussa 2022 pittää rakentautua näishiin kahteen entishiin raporthiin.

Osaraportin lisäksi työ esitethään kansa muissa sopevissa muotoissa. Komisuuni saattaa toeta ette oon suuri arvo ette päästäätuloksen ”työn aikana”. Tämä jällaa niin tuloksia tutkimuksista jokka komisuuni oon tilanu vaphailta tutkioilta ja tuloksia niistä toistuksista joistako komisuuni saapii ottaa ossaa. Hyvitysprosessile tarttee antaa aikaa ja tillaa keskustelulle ja mietinölle niin niitten välissä jokka oon olheet kohtheena ko ryhmässä jossako net oon tapahtunheet.