platshallare-sammantrade

Elokuukokkous

Kesäleetin jälkhiin komisuuni oon nyt kokkointunnu taas.

Keskiviikkona 16 elokuuta piethiin tikitaali kokkous, jossako kaikki eustajat ja koko sekretariaatti olit matkassa.

Se aika lyhykäinen kokkousaika, puoli päivää, sisälsi pääasiassa keskusteluja sisälöstä ja tekstiehotuksia loppumietinthöön. 

Plaani oon ette loppumietinön omhaan kokoelhmaan esitellä kaikki tutkintoraportit, jokka komisuuni oon tilanu. Sekretariaatti oon sen takia ottanu esile ehotuksen esipuhheen tähhään kokoelhmaan.

Niinku tavalisesti sekretariaatti informeerasi kansa tulevista aktiviteetistä ja syksyn suunittelusta. Seuraava kokkous komisuunissa tullee olheen 12 syyskuuta Luulajassa. Se oon päivää ennen ko Norjan, Ruottin ja Suomen kirkoitten saamelaisitten raati kuttuu sisäle yhtheisheen seminaariepäihvään tottuus-ja sovintoprosessista, jossako komisuuniki oon matkassa.

Toinen tärkeä piste akentala oli ette ottaa kantaa loppumietinön rypriikkiehotuksheen. Tässä eustajat olit positiiviä siiheen ehotuksheen jonka sekretariaatti oli ottanu esile. Net jokka halvaavat tietää mikä loppumietinön rypriikin nimi tullee olheen saavat oottaa 15 marraskuuhuun ko komisuuni tullee esittämhään loppumietintöä Pajalassa.