Porträttbild av Hanna Aili
Hanna Aili. Foto: Egen

Hanna Aili

Met toivotamma tervetulheeksi Hanna Ailin, uusi jäsen komisuunissa.

Tervetuloa Hanna! Sie olet, 1 tammikuusta lähtien tänä vuona, valikoittu uueksi jäseneksi komisuunissa ja täytät sen paikan jonka Josephine Ylipää jätti ko hään valikoitti alkhaan töihiin sekretariaatile. Kerroppa sinun taustasta.

Mie olen töissä Helsingborgin museolla tekemällä teolisuusyhtheiskunnan kulttuurimiljööt saataviksi. Ennen mie olen muun muassa ollu töissä antikvaarina Sörmlandin museolla, nykyaikatokymentasuunin ja esinekokoelmitten kuvvaamisen kansa kertovissa makasiinissä. Mie olen opiskellu sosiaaliantropolokiita Lundin yniversiteetilä.

Miksis sie suostuit olheen matkassa komisuunissa?  

Suuriin syy oon ette mie halvaan eesauttaa ette meitä nuorempaa tornionlaaksolaista sukupolvea tehhään näkyviksi komisuunin työssä. Ymmärtämällä paremin prosessia jokka johit siiheen ette niin moni minun sukupolvessa ei puhu meän kieltä, mie toivon ette met saama lisävoimaa ette suojela ja kehittää meän kulttuuria ja meän kieltä.

Mikäs oon sinun supervoima?

Ha, ha, mie taijan tietenki olla hyvä kyshyyn tyhmiä kysymyksiä.

Minkäs näkönen yhtheys sulla oon Tornionlaakshoon?

Mie olen kasunu ylös Eteläruottissa mutta kävin useasti minun papan tykönä joka siirty sukutalhoon Puostijärven alapäähään/Ekforshiin, Mataringin/Övertorneån ulkopuolela. Innostus minun juuhriin ja mitä tornionlaaksolainen itenttiteetti tarkotti mulle alko kasuahmaan ko mie opiskelin kulttuuriperintöä Jöötteporin yniversiteetilä.

2016 minut valithiin Met Nuoret johtokunthaan ja kulttuuriföreninkin LAVA:n kautta mie johin projektia kulttuurifästivaalia, Aurinkofesti, joka piethiin juhanusaattona Täräntöholmila 2019.

Kolme kätevää kysymystä

Mikäs aika vuesta oon kauhniin aika käyä Tornionlaaksossa?

Juhanus.

Kunkas monta henkilöä puhhuu meänkieltä?  

Suunile 70 000.

Mikäs meänkielen sana sie tykkäät ette kaikin pitäsit oppia?  

Huija.