Tornedalen
Kommissionens ordförande Elisabet Fura. Foto: Martina Huber

Hauskaa joulua ja Hyvvää uutta vuotta

Komisuunin puhheenjohtaja Elisabet Fura kertoo käynissäolevasta työstä.

“Ko tätä kirjotethaan niin vuosi mennee lopule ja mikä vuosi se oon ollu!

Tämän vuen mennessä met olema aivan täyeltä tehneet töitä ja muun muassa haastatelheen vähhiinthääns – 170 henkilöä. Ennen joka haastattelua met olema tähelisesti suunitelheet. Haastatteluja ei olis koskhaan menny tehhä ilman sitä fantastista vasthaanottoa jotako met olema kohahneet ko met olema olheen meän kahvikokkouksissa, sympoosiymmissä ja muissa kohtaamisissa. Se oon ollu erittäin kaunista kohata ihmisitten innostusta ja suurta intoa. Henkilökohtasella tasola mie olen tuntenu itteä privilikieratuksi ette saaja ottaa ossaa kertomuksista niin positiivistä ko nekatiivistä. Samala mie tunnustan ette työ joskus oon ollu niin hermostuttava ko kokkeileva, kokemus jonka mie uskon ette mie jaan muitten työntekiöitten kansa sekretariaatissa ja komisuunin jäsenitten kansa.

Met olema vuen aikana sitä paitti saahneet ja analyseeranheet tutkintoraporttia ja jättänheet osamietinön valtioneuvokselle. Haastattelut oon kirjotettu ulos referaattina ja analyseerattu. Met olema panheet käynthiin loppumietinön kirjotusta ja sekhään ei ole mikhään helppo tehtävä. Komisuunin jäsenet oon kääntänheet ja vääntänheet kysymyksiä siittä mikä ”tottuus” oon, kunka sitä käsittää ”sovitusta ja hyvitystä”, mitä ”loukkaaminen” elikkä ”hyökkäys” tarkottaa? Kylläpä tet saatatta kuvitella…

Syksyn aikana met saatoima valmistaa itteä uutheen analyysi- ja kirjotusfaashiin. Sekretariaatti vahvistethiin uusila voimila samala ko jokku jätit meät ette jatkaa muishiin haastheishiin. Se oon kohta mahotonta ette oikeuenmukhaisella laila sanoa kunka paljon kaikki työntekiät- entiset ja nykyset – oon merkinheet meän työle. Met emmä olis koskhaan pääsheet näin kauas ilman kaikitten innostunheita toimia. Kiitoksia teile!

Joulukuun keskivaiheessa komisuunin jäsenet kokkoinuit Stokholmissa kahtena intensiivinä päivinä. Keskustelut olit eläviä ja konstryktiiviä ja mie uskon ette jäsenet tunsit ette met olema pääsheet pitkäle vaikka met emmä aina tykkää samhaan laihiin kaikista, mutta niinhään se pittääki olla!

Ensi vuele met suunittelemma ette syventää keskustelua meän sisarkomisuunitten kansa Norjassa ja Suomessa. Met olema pitähneet alottavia keskusteluja jos met saattasimma tehhä jotaki yhtheistä toimiehotusta. Tämä vaatii jatkuvvaa intensiiviä keskustelua niin meän pohjoismaisitten kaveritten, ko minuriteetin kansa. Kevväilä met suunittelemma kansa joitaki liittymiskokkouksia minuriteetin ja muitten relevantin yhtheistyöpaartneritten kansa. Meän pyrkimys oon aina ette tehhä töitä sisältävästi ja ette kaikin tuntevat ette heän mielipitheitä kuunelthaan.

Met olema ilosia ette met ensi vuona saama tervehtiä uutta jäsentä. Hanna Ailia, sosiaaliantropolooki ja entinen puhheenjohtaja nuorisoliitossa Met Nuoret, täyttää sen paikan jonka Josephine Ylipää jätti ko Josephine valikoitti alkaa töihiin sekretariaatile.

Nyt mie toivotan sulle joka luet meän uutispreiviä ja seuraat meän työtä, oikein Hauskaa joulua ja Hyvvää uutta vuotta, niin met kohtaama hetin taas. “

Elisabet Fura