Tvåvåningshus i grå träpanel, snö på marken
F.d. arbetsstugan i Pajala. Foto: Martina Huber

Jaa sinun histuuria

Komisuuni tullee kuttumhaan yksityisiä jättämhään sisäle toistamisia ja kertomuksia heän omista elikkä likhiisitten kokemuksista assimileerinkipolitiikasta. Net henkilökohtaset kertomukset oon tärkeitä komisuunile koska kaikki mitä oon tapahtunnu menheisyyessä ei mene tutkia arkiivissä olevitten kirjotetuitten materiaalin avula. 

Komisuuni oon kuttunu yksityisiä jättämhään toistuksia ja kertomuksia omista elikkä likhiisitten kokemuksista assimileerinkipolitiikasta. Net henkilökohtaset kertomukset oon tärkeitä komisuuile koska kaikkia mitä oon tapahtunnu entisaijassa ei mene tutkia arkiivitten kirjotetun materiaalin avula.

Kunkas haastatteluja tulhaan käyttämhään?

Haastattelut oon pelattu sisäle ja sen jälkhiin tehthiin kirjotettu referaatti haastattelusta jonka se haastattettu oon saanu hyväksyä. Niin äänifiilit ko haastattelureferaatit säästethään Tottuus- ja sovintokomisuunin arkiivissä ja jälemin Riikinarkiivissä. Ääninauhotukset ja referaatit haastattelusta kuuluvat sekretessin alle mutta niitä saatethaan jättää ulos tutkimustarkotuksheen.

Haastatteluita saatethaan tulla käyttämhään seuraavalla laila;

  • komisuunin kartottamis- ja tutkimustyössä
  • komisuunin välityksessä siittä tiosta jotako komisuuni saapii esile ja komisuunin loppuraportissa
  • tulevalle tutkimukselle

Kukas oon saattanu jakkaa hänen histuuriata?

Toistukset saattavat olla semmosesta mitä jollekki elikkä jollekki likhiiselle oon tehty koulunkäynin elikkä työtuan yhtheyessä. Mutta se saattaa kansa olla ette selostaa kunka assimileerinkipolitiikka oon vaikuttannu henkilöä täytenä elikkä kunka se vaikuttaa henkilöitä jokka oon nuoret tänäpäivänä. Komisuunile se oon tärkeätä tehhä näkyväksi niin yksityisitten ko kolektiivitten elämyksitten ja kokemuksitten moninaisuutta.

Kaikki kertomukset oon yhtä arvokhaat.

Kunkas sitä ilmottaa ittensä?

Haastattelun ilmotusaika oon lopetettu.

Perustheelinen lähtökohta komisuunin henkilökohtasitten kertomuksitten kokoamiselle oon ette osalistuminen pittää olla vapaehtonen. Se joka halusi tulla haastateltuksi oon itte pitäny ilmottaa ittensä haastattelhuun. Jos ilmotus oon tehty asiahenkilön kautta se oon pitäny tapahtua keskustelussa ja yhtheisymmäryksessä haastatteluhenkilön kansa. Komisuuni ei ole tehny yhthään ylöshakevaa toimintaa mitä koskee henkilöitä ette haastatella.

Koskas ja missäs haastatteluja oon tehty?

Työ ette koota sisäle toistuksia ja henkilökohtasia kertomuksia alotethiin kevväilä 2021 ja lopettehiin kesälä 2022. Komisuuni kuttu jatkuvasti sisäle semmoshiin niin sanothuin ”kahvikokkoukshiin” eri paikhoin Ruottissa, joissako komisuuni kerto työstä. Kahvikokkouksitten aikana oli kansa maholisuus ilmottaa ittensä jättämhään toistuksia ja henkilökohtasia kertomuksia. Sitten komisuuni otti henkilön kansa yhtheyttä ette sopia aika ja paikka haastattelulle.

Täälä sie saatat lukea kunka met hantteeraama sinun henkilötietoja/dina personuppgifter.

Lue kunka sie saatat ottaa ossaa arkiivimateriaalista työtualta/ arkivmaterial från arbetsstuga.

Uutisartikkeli: Haastatteluja oon alotettu henkilöitten kansa jokka halvaavat jakkaa heän histuuriata/Intervjuer med personer som vill dela sin historia har inletts.