Tvåvåningshus i grå träpanel, snö på marken
F.d. arbetsstugan i Pajala. Foto: Martina Huber

Jaa sinun histuuria

Komisuuni tullee kuttumhaan yksityisiä jättämhään sisäle toistamisia ja kertomuksia heän omista elikkä likhiisitten kokemuksista assimileerinkipolitiikasta. Net henkilökohtaset kertomukset oon tärkeitä komisuunile koska kaikki mitä oon tapahtunnu menheisyyessä ei mene tutkia arkiivissä olevitten kirjotetuitten materiaalin avula. 

Kukas saattaa jakkaa hänen histuuriata?

Toistukset saattavat olla semmosesta mitä sulle ittele elikkä jollekki likhiiselle oou tapahtunnu koulunkäynin elikkä työtuvan aikana. Mutta se saattaa kansa olla semmosesta ette kuvata kunka assimileerinkipolitiikka oon vaikuttannu sinhuun täytenä elikkä kunka se vaikuttaa sinhuun joka olet nuori tänä päivänä. Se oon tärkeätä komisuunile ette tehhä näkyväksi moninaisuuen niin intivityellitten ko kolektiivitten kokemuksissa ja elämyksissä. Kaikki kertomukset oon yhtä arvokhaat.

Kunkas sitä ilmottaa ittensä?

Perustheelinen lähtökohta komisuunin kokoamiselle henkilökohtasista kertomuksista oon ette osalistuminen pittää olla vapaehtosta. Jos sie halvaat ette sinua haastatelhaan sie häyt itte ilmottautua haastattelhuun. Jos ilmotus tapahtuu asiamiehen kautta se pittää olla keskustelussa ja yhtheisymmäryksessä haastatteluhenkilön kansa. Komisuuni ei piä tehhä hakevaa toimintaa mikä koskee henkilöitä ette haastatella.

Sie saatat nyt jo ilmottaa sinun innostusta henkilökohtasheen haastattelhuun meilaamalla sinun kontaktitiot seuraahvaan e-postiosotheesheen:  ku.komisuuni@regeringskansliet.se.

Varhaimiten tammikuussa 2020 komisuuni tullee sinun kansa ottamhaan yhtheyttä ette varata aijan ja paikan haastattelulle.

Koskas ja missäs haastattelut tulhaan tekheen?

Työ ette koota sisäle toistamiset ja henkilökohtaset kertomukset tulhaan alottamhaan kevväilä 2021, ensinki sen kautta ette komisuuni kuttuu kokkoukshiin eri paikoissa Ruottissa.

Täälä sie saatat lukea kunka met käsittelemmä sinun henkilötietoja