Tornedalen
Kommissionens ordförande Elisabet Fura. Foto: Martina Huber

Jännittävvää ja innostuttavvaa

Komisuunin puhheenjohtaja Elisabet Fura oottaa innola ette saaja ottaa vasthaan ensimäiset tikitaaliraportit.

“Sekamelskan jälkhiin valtiopäivilä Ruotti sai viimeks meän ensimäisen vaimosen pääministerin ja uuen hallinon, vaikka oli paljon eestakashiin keskustelua ennen ko se valmistu.

Net tutkiat jokka komisuuni oon palkanu tekevät töitä, kaikista vaikeuksista huolimatta, sitä saattaa lisätä. Aivan ko se ei olis kylliksi ette pantemii oon tehny hankalamaksi reisata mutta arkiiviläki oon ollu pakko rajottaa heän aukioloaikoja ja vissit oon joutunheet panheen kiini kokohnaans jonaki periuutina. Tämä oon tietenki tehny hankalamaksi kaikile jokka oon tarvinheet hakea arkiivissä, mutta met olema iloset ette saatama toeta ette tutkiat kuitenki oon pystynheet jatkamhaan heän tutkintoja. Vissit niistä oon kohta antamassa heän loppuraportia heän tehtävistä. Siittä mie olen tietenki kauhean ilonen ja kiitolinen. Jos tet halvaatta tietää lissä mitä aluheita met tutkima tutkioitten toimitten kautta niin tet saatatta lukea lissää meän kotisivula www.komisuuni.se.

Meän kahvikokkoukset jatkuvat suunitteluitten mukhaan ja mie tunnen ette mie olen privilikeerattu ko mie olen saanu olla matkassa useassa niistä. Vaikka net muotosthaan oon samalaiset niilä oon kaikila eri karaktäärit ja mie olen oppinu jotaki uutta joka kerta. Se oon ollu tärkeätä meile ette saattaa tarjota vähän kulttuuria niissä kokkouksissa ja kovan työn kiitokseksi meän sekretariaatilta niin se oon onnistunnu, tähhään mennessä. Sielä oon ollu runoutta, musikkia, teatteria ja laulua ja se oon ollu tykätty. Nyt met jatkama ja tulema muun muassa hetin käyhmään suurkaupunkissa Uppsaalassa, Stokholmissa, Uumajassa ja Puutissa. Toivottavasti saama kohata monta teistä sielä!

Se oon kauhean positiiviä ette meän keskustelukokkoukset STR-T:n ja Met Nuoret-liiton kansa oon nyt pääsheet käynthiin jonku aijan pausin jälkhiin. Se oon tärkeätä meile komisuunissa ette jatkuvasti käyä läpi mitä met saama tehtyksi ja kunka met suunittelemma meän työtä etheenpäin.

Jos tet seuraatta meitä meän kotisivula www.komisuuni.se niin tet oletta toehneet ette met olema saahneet uuen työkaverin meän sekretariaathiin, Nadia. Met olema kauhean ilosia ette Nadia hänen kompetensilä jyristinä ja sekreteerarinna useassa tutkimuksessa oon valikoinu ette tulla osaksi meän ryhmään. Nadia sai lentävän alun Luulajassa ko met piimä niin kahvikokkouksia ko komisuunikokkouksen. Tervetuloa vaativaisheen ja tärkehään tehtävhään, Nadia!

Hetin oon aika mulla ja muila jäsenillä komisuunissa ette pakata väskyt taas. Tällä kertaa tullee olheen pari päivää Korpilompolossa. Vyöfestivaalin yhtheyessä met olema matkassa järjestämässä sympoosiymmin työtuvista 8 joulukuuta. Met passaama pääle ja piämä kokkouksen päivää jälkhiin ja toivoma ette met kerkiämä nauttia revontulesta.

Lopuksi mie halvaan komisuunin puolesta passata pääle ja toivottaa teile kaikile kaunista joulu- ja uuenvuenpyhhää. Se oon ollu erilainen vuosi monela laila mutta mie toivon ette tet jokka luetta tätä kuitenki otatta matkhaan joitaki positiiviä tuntheita ensi vuele. Mie kuitenki toela tehen sen!”

Elisabet