jennie-spetz_690
Jennie Spetz Foto: Egen

Jennie, uusi sekretariaatissa

Kohtaa Jennie Spetzin, uusi sekreteerari 6 maaliskuusta lähtien.

Hei Jennie! Tervetuloa Tottuus- ja sovintokomisuuhniin tornionlaaksolaisile, kväänile ja lantalaisile! Sie alotit maanantaina, selitäppä mitä sie piät tehhä?

Mie alan sekreteerarinna töihiin komisuunissa. Mie tulen ennen kaikkia kirjottamhaan komisuunin loppumietintöä yhessä muitten työntekiöitten kansa sekretariaatissa.

Kerroppa vähän mitä sie olet tehny ennen ko sie aloit meile.

Mulla oon makisteriäksaami valtiotietheessä ja mie olen aina ollu innostunnu niin yhtheiskuntakysymyksistä ko kulttuurikysymyksistä. Minun virkatausta oon aika kirjava, mutta 2010 lähtien mie olen toiminu kielipolittisenna tutkianna suunattu kansalisihiin minuriteettikiehliin ja ruottalaisheen viittomakiehleen Isof:issa, Instityytti kielile ja kansanmuistoile.

Miksis sie suostuit alkhaan töihiin komisuunile?

Net kysymykset joitako tottuus- ja sovintokomisuuni tutkii liittyvät paljon niishiin kysymykshiin joitten kansa mie olen ollu töissä Isof:issa, esimerkiksi kansalisitten minuriteettikielitten revitaliseerinki, siiheen räknätty meänkieli. Mulle se oon maholisuus saaja syventyä niishiin olosuhtheishiin jokka oon perustanna kieleliselle revitaliseerinkille – nimittäin assimileerinkipolitiikka ja net hyökkäykset jokka tapahtuit histuurisesti. Se oon kauhean tärkeä työ johonka mulla oon kunnia olla osana.

Näeks mithään erityistä haastetta?

Niitä oon haastheita monela eri tasola. Suuri haaste, ja vastuu, oon kuitenki ette huolehtia kaikista kertomuksista joistako komisuuni oon saanu ottaa ossaa ja ette peilata niitten henkilöitten kokemuksia. Ette sitten tämä perustanna esittää ehotuksia joitako mennee totheuttaa ja joilako oon merkitystä tulevaisuuele. Ittessä praktisessa kirjotustyössä se oon tietenki, niinku se pruukaa olla tekstityön kansa, haaste ette lua järjestystä sekamelskassa. Se pruukaa tuntua mahottomalta mutta kuitenki selvitä loppujen lopuksi.

Mitäs sie tehet ko sie et ole töissä?

Silloin mie olen minun lapsitten ka kaveritten kansa. Mie luen ja kirjotan aika paljon privatistikki, mutta silloin kaunokirjalisuutta.  

Onkos sulla liitettä Norrbottenhiin elikkä Tornionlaakshoon?  

Mulla ei ole liitettä Tornionlaakshoon elikkä Norrbottenhiin mutta olen päässy yhtheytheen tornionlaaksolaisen kulttuurin kansa minun työkaveritten kautta Isof:issa. Työn kautta mie olen käyny Norrbottenissa jonku kerran, esimerkiksi Vyöfästivaalissa Korpilompolossa, ja se oli fantastinen reisu mitä mie en koskhaan unhouta.