Ledamöter och sekretariat sitter runt ett konferensbord
Foto: Elsa Hellqvist

Kahen päivän kokkoukset

Komisuuni kokkointu Stokholmissa 13-14 joulukuuta.

Asialista oli täpötäynä asioita joitako tarttethiin käyä läpi. Usseimat jäsenistä ja suuriin osa sekretariaatista olit paikan päälä kokkoushuohneessa Garnisuunila. Jokku olit matkassa Skypen kautta.

Puhheenjohtaja Elisabet Fura toivotti niinku tavalisesti kaikkia tervetulheiksi kokkouksheen ja kerto lyhykäisesti tutkintotilantheesta.

Tekstiehotuksia keskustelthiin

Ensimäisenä päivänä keskustelthiin päänänsä tisposisuunista ja aikaplaanista loppumietinölle jonka suunittelun mukhaan pittää jättää sisäle toukokuussa 2023. Sekretariaatti oon päässy käynthiin kirjottamhaan usheita kapitteliehotuksia. Monta kysymystä tarttee yhtheensovittaa jäsenitten kansa koskevan sisältöä ja suuntaa.

Nyt ko sisälekootuitten haastatteluitten analyysityö oon käynissä tullee kansa selvemästi esile mitä tekstiä pittää nostaa esile ja mitä tarttee kompleteerata. Näitten keskusteluitten perustheela tisposisuuni päivitethiin.

Kiinittäminen minuriteethiin

Toinen päivä, joka oli Lysianpäivänä, tuli enimäksen olheen enämpi ylheiskatsavista kysymyksistä jokka oon merkityksestä jatkuvalle työle. Yks semmonen kysymys oon ette kiinittää komisuunin kartottamista assimileerinkipolitiikasta ja toimitten ehoista minuriteethiin. Kiinitustyö oon osa jatkuvasta keskustelusta minuriteetin kansa ja tähtää muun muassa siiheen ette lua laajan käsityksen tutkimuksen kartottamisheen ja ehotuksheen ette antaa maholisuuen minuriteetile tua esile heän mielipitheitä.

Kiinitysplaani esitethiin ja keskustelthiin. Siinä oli ehotuksia eri kokkouksista, keskusteluista ja kohtaamisista ensi vuen aikana.

Kokkous lopetethiin, niinku pittää, yhtheisellä kahvistelulla jossako tarjothiin lysiapullia. Ensi kokkous oon 30 tammikuuta 2023.