kaisa-syrjanen-schaal-mmall_690
Kaisa Syrjänen Schaal Foto: Wesley Schaal

Kaisa Syrjänen Schaal

Artikkelisarjassa tässä webbipaikassa met esitämmä komisuunin jäsenet vähän paremin.

Hei Kaisa, sie olet komisuunin jäsen. MItäs sie saatat kertoa ittestä?

Mie olen jyristi ja olen ollu töissä minuriteettioikeuksitten kansa 2004 lähtien joissaki valtiolisissa tutkimuksissa, Hallituskansliassa ja sivilissä yhtheiskunnassa. Se oon olletikki ollu siittä ette muotostaa uuen minuriteettilakisäätänön, tutkia ja analyseerata kunka minuriteettioikeuksia totheutethaan ja ette vahvistaa ja kehittää minuriteettipolitiikkaa. Nykysin mie olen töissä senioori käytäntöneuvonantajanna Ruottin kirkon kansalisella tasola ja tehen töitä olletikki vaikuttamistyössä eri yhtheiskuntakysymyksissä.

Sie olit osalinen esitutkinossa. Olikos se ittesthääns selvää sulle ette jatkaa työtä?

Joo, mie olin matkassa esitutkinon yössä komisuunin työle ja oli toivomuksia ette mie tuottaisin jotaki jatkuvhaan työhöön. Ruottin kirkossa mie olen muun muassa tehny töitä kirkon sovintoprosessissä saamelaisitten kansa. Tarkastus kirkon histuurialisesta akerauksesta saamelaisia vasten, joka muun muassa johti valkokirhjaan ja toistuksitten kokoamisheen, oon kansa antanu mulle inspirasuunia tornionlaaksolaisheen esitutkintotyöhöön. Niitä oon kauhean monta yhtheistä yhtheyspistheitä muun muassa koulukysymykset, työtuvat ja raasipiolokii. Ruottin kirkko oon kansa julkassu kirjan siittä kunka kirkko akerasi histuurisesti Tornionlaaksossa ja siinä työssä mie olin yks neuvonantajista. Niin mie olen taistellu kysymyksitten kansa vastuuvaatimuksitten ja konkreettisitten toimitten kansa joka tuottaa korvausta.

Niin kokemuksitten kansa minuriteettityöstä ja opetukset kirkon sovintotyöstä turvana, se tuntu luonoliselta ette tuottaa komisuunin työhöön.

Mikäs oon sinun voima?

Ette tehhä töitä minuriteettioikeuksitten totheuttamisen kansa oon useasti haastava ja hermostuttava. Mulle henkilökohtasesti se oon ollu voima ette mie olen kauhean sinnikko henkilö joka suuntaa maholisuukshiin. Useasti ko se oon tuntunu vastahakoselta minuriteettityössä mie olen saanu miettiä asiata vyön yli ja sitten hyökätä ongelhmaan muusta näkökulmasta. Se pruukaa toimia. 

Sitten se oon kansa voima ette ittelä oon minuriteettitausta. Se antaa ”ekstra klasisilmäparit” ja syvemän käsityksen mitä minuriteettioikeukset oikeasthaans saattavat tarkottaa tavalisille ihmisille.

Mihinkäs sie toivot ette komisuunin työn johtaa?

Mie toivon ette komisuunin työ antaa meile uutta tietoa ette met saatama jatkaa rakentamista ja syventämistä minuriteetin kokemukshiin ja etelytykshiin. Ette tieto tuottaa lisättyä käsitystä ja tunnustamista siittä ette sen mitä ihmiset oon kokehneet piiain olit osat suuremasta stryktyrellistä tapahtumasta ja ette se mitä tapahtu ei ollu hyväksytty.

Se oon kauhean tärkeätä ette net jokka halvaavat toistaa toela saavat sen maholisuuen. Joka kertomusta tarttee kertoa ja kuula ette paraneminen ja hyvitys levat maholisiksi. Henkilökohtasesti mie olen kiusoissa siittä ette net tosi etelytykset jokka komisuuni oon saanu työhöönsä ei ole oikein semmoset ette se olis maholista.

Mie uskon kansa ette siinä histuurisessa tiossa oon auaimia jokka saattavat olla avuksi ette selvittää tämän päivän minuriteettipolittisia haastheita. Riippumatta kunka paljon komisuuni kerkiä käsitellä heän työssä niin työ hyvityksen ja sovinon kansa tarttee jatkaa monta vuotta vielä. Komisuuni tarttee jättää ehotuksia joitako mennee jatkaa rakentamhaan ette jatkaa sitä pitkänaikasta prosessia. 

Onkos sulla yhtheyttä Tornionlaakshoon?

Mulla ei ole henkilökohtasta yhtheyttä Tornionlaakshoon, mutta vuositten aikana mie olen saanu paljon kaveria ja hyviä yhtheistyöpaartneria sielä ja malmikentälä. Ruottinsuomalaisena mie tunnen kansa suuren kielelisen ja kultturellin yhtheenkuuluvaisuuen minuriteethiin.

Kolme kätevää kysymystä:

Kukas oon Norrbottenin maaherra?

Lotta Finstorp

Sven-Erik Bucht, entinen kunnanraati Haaparannala, valikoithiin ministeriksi Stefan Löfvenin hallituksheen. Mutta mikäs ministeri?

Maaseutuministeri

Mikäs Norrbottenin maanosakukka oon? 

Åkerbär, elikkä mesimarja niinku met sanoma suomeksi.