kenneth-hyltenstam_690
Kenneth Hyltenstam Foto: Helena Bani-Shoraka

Kenneth Hyltenstam

Artikkelisarjassa tässä webbipaikassa met esitämmä komisuunin jäsenet vähän paremin.

Hei Kenneth, kerroppa vähän sinun taustasta

Mie olen professori kakskielisyyessä Stokholmin yniversiteetilä, nykyhnääns emeritus. Minun tutkinto aluheela oon koskenu laajan spektrymmin aluheita; toisenkielenoppi, tementitten kakskielisyys, polyglotitten kielioppi, koulutus monikielisille lapsile ja täysile pohjosmaisessa kontekstissa ja kehitysmaissa, eetnisitten minuriteetitten kielivaihtelu ja kielisäilyttäminen ja koulutus- ja kielipolitiikka ylheisesti. Mie olen kohta 30 vuen periuutin aikana johtanu kehitystä ja toimintaa Kakskielisyystutkinon Keskuksessa, Stokholmin yniversiteetilä.

Miksis sie suostuit olheen matkassa komisuunissa?

Se ei ollu ittesthäänsselvää mulle ette suostua ko multa ensinä kysythiin, koska mie tykkään ette tämän sorttisen komitean jäsenellä pittää olla kiistaton lekitimiteetti niitten ihmisitten seurassa joitako työ koskee. Ko minua vakkuutethiin ette esitys ette tahtoa minua matkhaan oli tullu enämpi ko yheltä kantilta johonka asihaan kuuluva minuriteettiki kuuluu niin mie suostuin ilosenna, ko mie uskon ette minun ylheiset tiot monikielisyyen ehoista eri tilantheissa saattavat tuottaa komisuunin työhöön.

Mikäs sinun supervoima oon?

En mie tiä saattaako sitä juuri puhua supervoimasta, mutta minun voima oon minun laajat tiot eri ja paralellistä olosuhtheista ympäri mailmaa joka histuurisesti ja nykyaijassa ratkassee kielelisitten minuriteetitten olosuhtheet, kultturellisti, polittisesti, rahalisesti, psykolookisesti ja niin poispäin, ja tietenki kieleliesti.

Mitäs sie toivot ette komisuunin työ tuottaa?

Mie toivon ette komisuuni pystyy kokoahmaan sisäle ja selvittämhään kaikki mielipitheet ja perspektiivit joitako saattaa panna valtion ja sen eustajitten ja toishaalta suomeapuhuvan/meänkieltäpuhuvan minuriteetin relasuunin välissä, niin ette työ monipuolisella ja syvälä laila kuvastaa sitä mitä tapahtu Ruottin Tornionlaakson ruottintamisaikana. Minun toivomus oon kansa ette justhiins semmonen laaja ja monipuolinen kuvvaaminen koetuista tottuuksista saattaa tulla perustaksi kestävälle tulevaiselle sovinolle.

Onkos sulla mithään liitettä Tornionlaakshoon?

Mulla ei ole henkilökohtasta liitettä Tornionlaakshoon sukuyhtheisyyelä elikkä ette olisin käyny sielä sen enämpää. Mutta sillä sanottu mie kuitenki halvaan korostaa ette Tornionlaakso oon ollu kauhean paljon minun tietosuuessa siittä asti ko mie 1960-luvula aloin innostumhaan kaks- ja monikielisyyestä. Mie olen siis säänölisesti seuranu mitä oon kirjotettu tornionlaaksolaisesta kielikysymyksestä. 1990-luvula mie sain, asiantuntianna Minuriteettikielikomitealta maholisuuen ette valkasta arkymenttiä ette luokitella meänkielen omana kielenä ja/elikkä suomenkielen murtheena. 00-luvula mulla oli saman sorttinen tehtävä norjalaisele hallitukselle koskevan kvääninkieltä Pohjosnorjassa.

Kolme kätevää kysymystä:

Mikäs oon Norrbottenin maanosalintu?  

Kuukkeli (mie tunnustan ette mie sain lyä ylös sen)

Mainitte vähhiinthääns kaks urheiluhenkilöä Tornionlaaksosta.

Tämän mie ossaan. Charlotte Kalla Pajalasta, Thomas Fogdö Jällivaarasta (jos nyt Jällivaaraa räknäthään tähhään, mutta se oon maholista) ja Börje Salming Kirunasta.

Kunkas sitä tervehtii meänkielelä?

Terve!