40aer_strt_690

Keskustelu STR-T:n kansa

Niitä keskusteluja piethään säänölisesti.

Svenska Tornedalingars Riksförbund – Tornionlaaksolaiset, STR-T, oon tärkeä keskustelupaartneri tottuus- ja sovintokomisuunile, tornionlaaksolaisile, kväänile ja lantalaisile. 31 maaliskuuta piethiin keskustelukokkous liiton kansa. Niitä keskusteluja piethään säänölisesti.

Puhheenjohtaja Elisabet Fura tervehti tikitaahliin kokkouksheen ja kerto komisuunin jatkuvasta työstä, pantemiita huolimatta. Fura kerto muun muassa kokkouksesta Ruottin kirkon kansa, jotako piethiin päivää ennen.

– Se oli positiivi kokkous Luulajan hippakunnan ja pispan Åsa Nyströmin kansa. Niilä oli monta hyvvää ehotusta ja monia mielipitheitä komisuunin jatkuvasta työstä. Ruottin kirkko oon tärkeä paartti meän työssä ja net tarttevat pittää oman keskustelun minuriteetin kansa, Fura sano.

Sitä paitti Elisabet Fura informeerasi pitenetystä tutkimusaijan vaatimuksesta joka oon lähätetty sisäle hallitukselle. Nyt komisuuni oottaa tietoa kysymyksessä.

Sitten sekretariaatti, Pernilla Krusberg ja Stefan Aro, informeerasit käynissäolevasta työstä. Osalistujat sait kuvan niistä tutkimuksista jokka oon laitettu ulos tehtäväksi eri yniversiteetile ja tutkijoile ja päivitys arkiivihakemuksista joitako oon tehty ja niitä joitako suunitelthaan etheenpäin. Sekretariaatti oon kansa lähtökuopissa ette alottaa toistuksitten ja kertomuksitten kokoamista. Jo huhtikuussa ensimäiset haastattelut oon saatettu tehhä.

Keskustelu komisuunin työn hyölisyyestä nostethiin ja kaikin olit sammaa mieltä kokkouksessa ette se oon tärkeätä kunnioittaa eri mielipitheitä ja ette kaikitten kertomukset oon yhtä arvokhaita.