STR-T skylt utanför kontor
Foto: Martina Huber

Keskustelukokkous STR-T:n kansa

25 huhtikuuta piethiin keskustelukokkous suuriiman osan, STR-T:n uuen johtokunnan kansa.

Viimisessä vuosikonkressissä valithiin muun muassa Inger Junkka uueksi puhheenjohtajaksi föreninkhiin. Net jokka osalistuit STR-T:stä illan Skype-kokkouksessa olit paitti Inger Junkka, kansa varapuhheenjohtaja Terje Raattamaa, jäsenet Daniel Särkijärvi, Helena Lassi ja Tage Alalehto ja toimintajohtaja Eva Kvist.

Tässä keskustelukokkouksessa  puhheenjohtaja Elisabet Fura oli saanu estheen ette osalistua. Pääsekreteerari Nadia Boussaid Petterson piti sen takia kokkousta. Koska tämä, monele johtokunnassa, oli heän ensimäinen keskustelukokkous niin kokkous alotethiin ette Nadia esitti taustan Tottuus – ja sovintokomisuunile ja käynissäolevasta työstä.

Anna Rosenmüller Nordlander, sekreteerari, kerto muun muassa työryhmistä jokka olit perustettu komisuunissa vuen alusta. Yks näistä työryhmistä oon töissä sanoitten kansa. Esimerkkiä semmosista saattaa olla mitä meinathaan sanoitten kansa ko ”tottuus”, ”sovinto”, ”loukkaus” ja ”väkistäminen”. Yks ”tottuus” saattaa olla jotaki mitä mennee verifieerata ja toistaa, mutta se saattaa kansa olla ”tottuus” yhele vissile intiviitile. Mikä ”loukkaus” oon yhele henkilölle, ei välttämättä tartte toinen ymmärtää samhaan laihiin.

Stefan Aro, sekreteerari, kerto käynissäolevasta haastattelutyöstä. Yli sata henkilöä oon haastatelttu. Stefan meinasi kansa ette innostus ette tulla haastateltuksi oon ollu suuri eikä se ole ollu maholista komisuunile ennustaa kunka paljon resyrsiä tarvittas. Päämäärä oon kuitenki ette valmistaaa haastattelut kesän aikana niin ette analyysityö alotethaan varsin jälkhiin.

Muuta mitä esitelthiin kokkouksen aikana oli kansa työ osaraportin kansa joka tulhaan esittämhään 1 kesäkuuta.

Kysymykset STR-T:ltä olit muun muassa komisuunin työrasituksesta. Se oon selvää ette aika oon lyhy ja resyrsit rasitetut. Komisuuni oon jättäny sisäle vaatimuksen pitenetystä aijasta Kulttuuriteparttementile, mutta ei ole vielä saanu tietoa.

Keskustelthiin kansa niistä toimenpioista jokka komisuuni tullee ehottamhaan loppuesittelyssä ja kunka nämät, pikkuhiljaa tulevat johtamhaan sovinthoon. Tämä oon kysymys jostako sekretariaatti halvaa keskustella STR-T:n kansa jälemässä vaiheessa ko analyysityö oon päässy käynthiin.

Seuraava keskustelukokkous suunitelthaan kesäkuuhuun 2022, taatumia ei ole päätetty.