josefin-ronnback_690
Josefin Rönnbäck. Foto: Egen

Kohtaa Josefiniä

Josefin Rönnbäck oon tutkimussekreteerari komisuunissa.

Hään alko jo 1 kesäkuuta, puolele aijale ja jatko sitten täyele aijale elokuun puolivälistä. Josefin tekkee analyysityötä niitten suunile sataseittemänkymmenen toistuksitten ja kertomuksitten kansa joitako oon koottu sisäle.

Josefinin saamenlainen, tornionlaaksolainen ja suomalainen alkuperä ei ole mithään minkä pääle hään ees oon hunteeranu ennen. Nyt hään alkaa havatheen hänen kultturelliä perintöä ja hunteeraa kunka se oon vaikuttannu häntä täysi-ikäsennä.

Hej Josefin! Kerroppa sinun taustasta.

Mie olen syntyny ja kasunu ylös Luulajassa ja olen töissä lektorinna histuuriassa Luulajan teknisellä yniversiteetilä, LTU. Mie olen päänänsopettannu tulevia opettajoita/opettajia muun muassa koulutushistuuriassa ja johtanu kursia jokka koskevat erin sorttisia valtaolosuhtheita niinku jeenystä, etnisiteettiä, kansalaisuutta, minuriteettiä ja suhtheita majuriteettiyhtheiskunnan ja minuriteetitten kesken ja kansa suhtheita ja ristiriitoja ja minuriteetitten sisälä.

Mikäs sai sinun suostumhaan työhöön komisuunissa?

Niitä ei ollu yhthään epäluuloja. Uteliaisuus ja halu oppia lissää ja saaja auttaa ja tuottaa siiheen ette uutta tietoa otehaan esile. Kertomuksia joitako ei piiain koskhaan ole kerrottu, nostethaan nyt esile ja tokymenteerathaan.

Näeks erityisiä haastheita?

Paljon. Se oon olletikki aika-aspekti. Pantemii oon tuottanu siiheen ette työ  osittain oon hiljastunnu. Met piämä kansa täyttää niitä toivomuksia ja oototuksia joitako oon panttu komisuunile. Ja aivan oikein. Sitä paitti se oon ensimäistä kertaa ko Ruottissa oon järjestetty tottuus- ja sovintokomisuuni.

Onkos sulla minkhäänlaista liitettä minuriteethiin /Tornionlaakshoon?

Mie olen pitkhään pitäny itteä aito Luulajalaisena. Mie muistan ette mummu ja murfaari puhuit suomea keskenäns. Elikkä se oli mitä mie uskoin. Niilä oli suomalainen sukunimi ja mie uskoin kauon ette murfaari tuli Suomesta, mutta sitä se ei tehny.

Niilä oli kesätalo Kukkolassa ja met reisasimma sinne joskus. Tornionlaakso oon pitkhään ollu mulle aivan outo alue.

Minun vanhiimat tehit sukututkimusta ja se tuli esile ette mulla oon saamenlainen, tornionlaaksolainen ja suomalainen alkuperä. Tämä ei ollu mithään mitä mie ennen olin hunteeranu, mutta yhtenä päivänä mie käsitin ette se mistä mie opetin oli minusta ja minun omasta suvusta.

Mistäs se johtuu ette mie en ollu saanu tätä tietää ko mie olin lapsi? Miksis mie en ollu käyny paikoissa elikkä kohanu sukulaisia? Niin menny vuona mie päätin tehhä reisun pitkin väylää.