platshallare-sammantrade

Kokkoukset toinen toisen perhään

Komisuuni lähestyy osaraporteerinkiä ja monta ekstra kokkousta piethään.

Komisuuni kokkointu 4 toukokuuta lopputarkastuskokkouksheen tulevan osamietinön tekstistä. Jo päivää jälkhiin piethiin uusi kokkous. Tällä kertaa keskustelthiin yhestä tutkintoraportista jonka komisuuni oon tilanu.

Osamietinön tekstitten lopulista tarkastusta koskeva kokkous piethiin Skypen kautta ja alotethiin tutkimustilantheen läpikäynilä. Haastattelutyö oon käynissä rinnakkaa osamietinön kirjotustyön kansa. Useat tutkimusraportista valmistethaan kansa ja jätethään komisuunile. Sekretariaatti oon kauhean intensiivissä periuutissa.

Jäsenet olit saahneet kaikki tekstit läpiluettavaksi ennen kokkousta ja kokkouksen aikana esitethiin eri muutos- ja lisäehotuksia. Jäsenillä oli kansa maholisuus lähättää sisäle sanamuotoja ja ehotuksia e-postin kautta seuraavanna päivänä.

Tekstitten lisäksi keskustelthiin rypriikistä ja pärmän ehotuksia esitethiin kansa johonka jäsenet olit positiiviä. Lopuksi keskustelthiin luovutuksesta valtionraatile Jeanette Gustafsdotterille. Komisuuni oon saanu sitä varten aijan aamula 1 kesäkuuta.

Jo päivää jälkhiin, 5 toukokuuta, komisuuni kokkointu taas. Tälläki kertaa Skypelä. Akentala oli keskustelu yhestä tutkimusraportista.

Professori emeritus Lars Elenius oon töissä tutkimusylheiskatshauksen kansa ja tutkinon kansa joka käsittellee koulu- ja kielipolitiikkaa Tornionlaaksossa, komisuunin tehtävännä. Raportti pittää selostaa tutkimuksen etulinjoista ja tutkimustuloksista ja kuvata kysymyksiä joitako oon essiintynny tutkioitten ja minuriteetin kesken. Ajatus oon ette tutkimusylheiskatshausta mennee käyttää taustanna päämietinössä.

Seuraava ekstra kokkous piethään 30 toukokuuta.