Kommissionen
Elisabet Fura Foto: Martina Huber

Kokkous Euroopparaatin eksperttikomitean kansa

Komisuunin puhheenjohtaja Elisabet Fura kertoo käynissäolevasta työstä

“Luonto, minun likelä oon täynä enerkiitä. Tuntuu aivan ko kesä seisoo ja tamppaa oven takana. Kaikki tämä

täyessä kontrastissa mailmantapahtumhiin. Mutta se oon tärkeätä ette ei menettää toivoa.

Yks hyvä keino ette vastustaa toivottomuutta oon työnteko. Komisuunissa met tehemä intensiivisti työtä ette valmistaa meän osamietintöä joka jätethään valtionneuvokselle 1 kesäkuuta. Tämän raskhaan työn aikana met saima kauhean positiivin uutisen. Uusia rahoja oon annettu meile käytettäväksi olevanna pytjettivuona. Lissää resyrsiä oon rohki mitä met tarttema ja olema vaatinheet. Met olema ilosia ja kiitolisia tästä vahvistuksesta joka antaa meile maholisuuen palkata tutkioita jokka saattavat olla meile apuna tässä ratkasevassa analyysityössä. Tämän uutispreivin lukianna sie tiät ette meän työ ette koota sisäle kertomuksia oon ollu oikein onnekas. Monet oon hyväntahtosesti jakahneet heän muistoja, niin surulisia ko ilosia. Met alotamma nyt näitten kertomuksitten analyysiä ette tehhä johtopäätöksiä ja toivottavasti hoksata viishaita toimenpitoehotuksia. Meän aphuun meilä oon kansa meän pohjosmaiset kolekat joitten kansa neuvotella. Nyt met toivoma ette meän anomus lisäaijasta, ette tehhä työn lophuun saakka, tullee saahmaan positiivin vastauksen. 

Jonku päivän päästä mie tulen kohtaahmaan Euroopparaatin eksperttikomitean joka valvoo ette Eurooppalaista kielilakia seurathaan. Net oon haluhneet kohata minua Stokholmissa, yhessä Kerstin Calissendorffin kansa joka oon puhheenjohtaja saamelaisitten tottuuskomisuunissa. Se tuntuu hyvältä ette saaja jakkaa informasuunia meän tärkeästä tehtävästä eurooppalaiselaki tasola.

Kesäkuun keskivaiheessa oon sitten aika vielä yhele sympoosiymmile, tällä kertaa neuvottelussa Ruottin kirkon kansa. Luulajassa kirkon rollia tornionlaaksolaisitten, kväänitten ja lantalaisitten ruottintamisessa, keskustelhaan puoli toista päivää. Monet niistä tutkioista jokka met olema palkanheet tulevat puhuhmaan niinku norjalainen komisunääri Per Oskar Kjolaas, joka tullee kertomhaan norjalaisen komisuunin käynissäolevasta työstä. Vielä oon aikaa ilmottautua! Jos sulla ei ole maholisuus olla matkassa paikan päälä niin sie tulet saattamhaan seurata sympoosiymmiä länkin kautta elikkä kattoa sitä jälistä päin. Tervetuloa!”

Elisabet Fura