platshallare-sammantrade

Kokkous komisuunissa

19 toukokuuta piethiin kokkous komisuunissa.

Asialistala oli muun muassa päivitys tutkintotilantheesta, keskustelu osaraportista ja perusta päätöksestä jos tehtävvää tulkathaan.

Se tuli selväksiette pantemiila oon ollu suuri vaikutus tutkimustyöhöön sillä ko ennen kaikkia fyysisiä kokhtauksia ei ole ollu maholista pittää. Tämä oon saanu seurauksesksi ette sekretariaatti oon saanu tehhä muutoksia työplaanissa ja kansa ottaa esile reserviplaania, riippuen kunka tartuntasuojatilane kehittyy. Tämän tuloksenna komisuuni oon kansa vaatinu pitenetyn tutkimusaijan hallitukselta ja oottaa vastausta joskus toukokuussa.

Haastattelutyö joka ootethiin alkavan jälkhiin vuenvaihtheen oon tartuntasuojan takia siiretty etheenpäin, mutta tutkimussihteeri Pernilla Krusberg saatto ilosella mielelä kertoa ette ensimäinen haastattelu referensihenkilön kansa kuitenki oon tehty. Sen saatethiin tehhä Skypen kautta ja jälkhiin perustheelisen esityön, tulos tuli lykästynheeksi. Komisuuni olettaa ette kokoaminen kertomuksista ja toistuksista jatkuu likiaikana.

Jäsen Lars Elenius, professori emeritus histuuriassa oon jättäny raportin komisuunile tirektiivin käytöstä kolmesta etnonyymistä; tornionlaaksolaiset, kväänit ja lantalaiset. Tätä raporttia keskustelthiin kokkouksessa.

Suuri osa tästä kolmen tiiman kestävästä kokkouksesta käytethiin ette keskustella tehtävän tulkkauksesta ja rajotuksesta. Päätös tehthiin ette lähtökhota kartotukselle pittää olla assimileerinkipolitiikan vaatimus kieli- ja kulttuurimuutokshiin ja ette fuukkys pittää olla ette selostaa konsekvensistä minuriteetile kolektiivinä. 

Sekretariaatti oon ottanu esile ehotuksen priuriteerinkijärjestyksheen eri aloile joitako tutkimus pittää valkasta. Jälkhiin ko jäsenet olit antanheet heän mielipitheet päätethiin ette uusi ehotus otethaan näköselle jäsenille.

Seuraava kokkous tullee olheen 15 kesäkuuta. Toivomus oon ette se oon viiminen Skypekokkous ja ette komisuuni sen jälkhiin saattaa mennä yli fyysishiin kokkoukshiin.