platshallare-sammantrade

Kokkous Luulajassa

Syksyn suunittelu ja sekretariaatin vahvistus.

Sympoosiymmin yhtheyessä nimeltä ”Kirkon rolli tornionlaaksolaisitten, kväänitten ja lantalaisitten ruottintamisessa”, joka järjestethiin Luulajassa 15-16 kesäkuuta, komisuuni passasi pääle pithään vielä yhen kokkouksen.

Puhheenjohtaja Elisabet Fura toivotti kaikkia tervetulheiksi kokkouksheen Luulajassa ja passasi kansa pääle kiittämhään kaikkia jokka olit olheet matkassa järjestämässä vasta piettyä sympoosiymmiä.

Pääsekreteerari Nadia Boussaid Pettersson kävi kokkouksen aikana läpi tutkintotilantheen. Haastattelutyö oon menny hyvin ja nyt oon kohta kaikki haastattelut tehty. Kesän aikana sekretariaatti oon vahvistettu. Paitti Anders Alapää, nyt oon kansa Iris Kvist tullu matkhaan kirjottamhaan haastattelureferaattia.

Elokuun ensimäisenä päivänä Elsa Hellqvist tullee kansa takashiin atministratööriksi puolela aikaa, puolen vuen ulkomaanopiskeluitten jälkhiin. 

Tutkimustyö oon nyt menossa analyysifaashiin. Tämän tuloksenna sekretariaatti oon palkanu Josefin Rönnbäck ja Daniel Fjellborg, tutkia ja tohtoranti Luulajan yniversiteetilä. Josefin oon töissä 20 prosenttia kesäkuusta lähtien ja tullee kesän jälkhiin alkhaan täyttä aikaa. Daniel alkaa puoli aikaa töihiin komisuunile, alkaen kesän jälkhiin.

Suuri osa kokkouksesta suunitelthiin syksyn kokkouksia ja työkokkouksia ja keskustelthiin kansa praktisia kysymyksiä johtuen analyysityöstä joka nyt alotethaan.

Toinen suuri aihe jotako keskustetlthiin kokkouksen aikana oli ensimäinen lausunto loppumietinön tisposisuuhniin jonka suunittelun mukhaan pittää jättää sisäle toukokuussa 2023.  

Seuraava kokkous tullee olheen 18 elokuuta Skypen kautta.