Alla deltagare står uppställda i en lång korridor.
Ledamöter och sekretariat samlades i Stockholm. På bilden: Elsa Hellqvist, Anna-Lena Sjölund, Kenneth Hyltenstam, Hanna Aili, Lars Elenius, Elisabet Fura, Klas-Göran Karlsson, Kaisa Syrjänen Schaal, Sia Spiliopoulou Åkermark, Malin Arvidsson, Stefan Aro, Paula Pontvik och Josephine Ylipää. Saknas på bilden: Bengt Niska och Josefin Rönnbäck. Foto: Eva Dahlén

Kokkous Stokholmissa

Komisuuni piti kokkouksen Stokholmissa 22-23 helmikuuta.

Loppumietinön kirjottaminen oon päässy käynthiin ja kokkouksessa puhuthiin suuriiman osan siittä työstä.

Kohta kaikki sekretariaatin jäsenet ja työläiset olit tulheet kokkouksheen, joka piethiin tutkimuksen huohneissa Garnisuunissa. Puhheenjohtaja Elisabet Fura tervehti kaikkia Stokholhmiin ja pääsekreteerari Anna-Lena Själund informeerasi lyhykäisesti aktyellistä tutkimustilantheesta ja minkä näkönen suunittelu oon etheenpäin. Työtä oon saatettu suunitella uuen plaanin mukhaan koska hallitus oon antanu tion ette komisuuni oon saanu pitenetyksi tehtävän kuuela kuukauela. 

Kokkouksessa keskustelthiin useampia tekstiosia jokka tulevat olheen matkassa loppumietinön kapittelissä. Nämät keskustelut johit muun muassa reviteerathuun värsuuhniin tispusisuunista jostako jäsenet sovit istuvan kokkouksen aikana.

Kokkous lopetethiin usealla informasuunipistheelä niinku esimerkiksi keskustelukokkouksella Tornionlaaksoliiton kansa Uppsaalassa, kokkous Isof:in kansa paikannimitten säänöistä ja hantteerauksesta ja sitten vähäsellä praktisella informasuunila ennen tulevaa kokkousta joka piethään Pajalassa kuukauen päästä.