Tornedalningarnas dag
Eva Kvist Foto: Martina Huber

Kokkous STR-T:n uuen johtokunnan kansa

3 marraskuuta komisuuni piti keskustelukokkouksen STR-T:n kansa.

Se oli ensiäinen kokkous uuen johtokunnan kansa joka astu virkhaan kevväilä. Komisuunin työtä ette muun muassa pittää kahvikokkouksia ja koota sisäle kertomuksia olit aiheita joitako keskustelthiin kokkouksessa.

Komisuunin puhheenjohtaja Elisabet Fura toivotti meitä kaikkia tervetulheiksi tikitaahliin kokkouksheen jotako piethiin hyvälä osalistumisella. Fura informeerasi komisuunin käynissäolevasta ja suuniteltusta työstä ja refereerasi kansa uutispreihviin joka oli lähätetty ulos samana päivänä.

Komisuunin sekreteerari Stefan Aro kerto niistä kahestatoista kahvikokkouksista jokka oon pietty eri paikoissa Norrbottenissa. Hään saatto toeta ette paikkakuntalaisitten innostus oon ollu hyvä ja ette kysymykset eroavat riippuen missä aluheessa kahvikokkouksia piethiin.

– Se oon tärkeätä fukyseerata yksityisen henkilön kertomuksheen. Intiviitilä oon oikeus tykätä mitä se halvaa ja omistaa hänen oman histuurian. Sen takia se oon tärkeätä huomauttaa ette kolektiivi kertomus sisältää eri kokemuksia ja elämyksiä. Työssä sitä pittää senki korostaa ette yksityisen intiviitin kokemus ei ole koko kolektiivin, sano Eva Kvist, STR-T:n puhheenjohtaja.

Henkilömäärä jokka oon ilmottanheet ittensä yksityisheen haastattelhuun oon nyt seittemänkýmmentä. Näistä oon jo kakskymmentäviis haastattelua tehty. Kokkouksen aikana keskustelthiin kuitenki kunka komisuuni pääsee yhtheytheen nuoreman sukupolven kansa, ette kuula niittenki kertomuksia. Kysymys huomioithiin ja tulhaan keskustelheen nuorisoliiton kansa Met Nuoret, jälemin tässä kuussa.

Kokkous piethiin suuressa innossa ja monta mielipiettä ja ajatusta nostethiin esile. Tärkeä kysymys STR-T:le oon kansa käynissäoleva tarkastus poronhoitolaaista. Poronhoito oon kulttuurielinkeino tornionlaaksolaisile, kväänile ja lantalaisile, niinku monele saamelaisele. Tämä kysymys vaikuttaa kansa komisuunin työhöön.

STR-T:stä

STR-T oon riikinorgaani ruottalaisile tornionlaaksolaisile, kväänile ja lantalaisile ja kaikile jokka tuntevat yhtheenkuuluvaisuutta meänkielen ja alkuperäsen kielialuheen kulttuurin ja histuurian kansa. Päämäärä oon ette eistää ja vahvistaa minuriteetin itenttiteettiä ja kielelistä ja kultturelliä kehitystä ja sitoutumista.

Sen lisäksi liitto toimii ette vahvistaa ylheisön tietoa minuriteetin pitkästä histuuriasta maassa. Liitto perustethiin 1981 ja oon uskonolisesti ja parttiopolittisesti vapa.