council-of-europe_690-ny

Komisuuni kohtaa Euroopparaatin neuvonantavan komitean

Suunittelut oon ette kokkous komisuunin kansa piethään tuorestaina 9 maaliskuuta.

Telekasuuni Euroopparaatin neuvonantavasta komiteasta tullee Ruothiin viikko 10, muun muassa kohtaahmaan Tottuus- ja sovintokomisuunia tornionilaaksolaisile, kväänile ja lantalaisile.

Euroopparaatin neuvonantava komitea valvoo kunka kansalisitten minuriteetitten suojaa koskevan raamikonvensuunia nouatethaan. Komitea käypii joka viies vuosi niitten valtioitten tykönä jokka oon ratifiseeranheet raamikonvensuunin. Näilä maila oon velvolisuus ilmottaa konvensuunin totheuttamisesta ittessä kussaki maassa. Viiminen käynti Ruottissa oli huhtikuussa 2017.

Käynin jälkhiin neuvonantava komitea tullee hyväksymhään suositteluraportin (monitoring report), johonka hallitus oon saanu maholisuuen jättää mielipitheitä. Raportti julkasthaan jälkhiin ko mielipitheet oon tulheet sisäle. Ilmotussyykkeli lopetethaan Euroopparaatin ministerikomitean hyväksytyllä resulysuunila.

Europparaatin raamikonvensuuni kansalisitten minuriteetitten suojasta astu voihmaan Ruottissa vuona 2000. Ratifikasuunin yhtheyessä ilmotethiin ette Ruottin kansaliset minuriteetit oon juutalaiset, roomit, saamelaiset, ruottinsuomalaiset ja tornionlaaksolaiset.