Tornedalningarnas dag
Foto: Martina Huber

Komisuuni oon matkassa minuriteettipäivässä jossako teema oon tornionlaaksolaiset

17 toukokuuta, kl 8.30-12.30. Tikitaalisti Zoomin kautta.

Rekiuuni ja Lääninhallitus Kalmarin läänissä kuttuvat yhessä päihvään. Kokkous oon osa käynissäolevasta yhtheistyöstä kansalisista minuriteetistä ja suuntautuu virkahenkilöile julkisessa Kalmarin läänissä, kunnassa, virastossa ja siviliyhtheiskunnassa ja elinkeinoeustajille.

Eva Kvist, STR-T, kertoo tornionlaaksolaisesta histuuriasta ja kulttuurista ja hänen toiminasta. Tottuus- ja sovintokomisuunista tornionlaaksolaisile, kväänile ja lantalaisile oon pääsekreteerari Anna-Lena Sjölund matkassa ja sekreteerari Stefan Aro kertoo tehtävästä. Raisa Leussu, Pohjoskalottikirjastosta, Resyrsikirjasto meänkielele, kertoo heän tehtävästä ja toiminasta.

Koko ohjelman ja länkin ilmotuksheen sie löyät osotheelta minoritet.se.

Ilmotus viimisthääns 15 toukokuuta kl 12.00.