Såpubblor ovan tälttak
Foto: Eva Dahlén

Komisuuni Pajalan markkinoila

Popylääri live-poddi markkinapäivilä Pajalassa heinäkuussa.

Pajalan markkinoitten aikana Tottuus- ja sovintokomisuuni järjesti yhessä nuorisoliiton Met Nuoret ja Isofin, Instityytti kielile ja kansanmuistoile, live-poddin kielestä ja identtiteetistä. Monet nuoret ei ossaa puhua meänkieltä, net oon niin sanotut ”ummikot”. Nyt monet halvaavat ottaa takashiin meänkielen, kielen joka oon ollu katoamassa pois. Matkassa olit muun muassa Emma Kiviniemi joka oon oppinu meänkielen täytenä oli ja Therese Wanhatalo Fors, joka vasta oon alkanu ottamhaan takashiin hänen kielen. 

Sitä paitti pypliikkille tarjothiin lauluesitystä Aaron Bongilta, tunnettu TV:stä, ja musikkiryhmä Hillaviik.

Daniel Fjellborg Ummikko-poddista haastatteli Emma Kiviniemeä ja Therese Wanhatalo- Forsia siittä ette ottaa takashiin kielen.
Aaron Bong laulo tunnettuja ruottalaisia poppilauluja meänkielelä.
Hanna Aili, Tottuus- ja sovintokomisuunista tornionlaaksolaisile kväänile ja lantalaisile, Malin Kruukka Met Nuoret liitosta, Raisa Leussu Resyrsikirjastosta meänkielele ja Göran Lahti Kielikeskustasta meänkielele olit matkassa.
Hillaviik ryhmä otti meät matkhaan musikaaliselle reisule Tornionlaakshoon ja Norrbottenhiin uuskirjotetun musikin ja perintheelisitten lauluitten kautta.