Tornedalen
Kommissionens ordförande Elisabet Fura. Foto: Martina Huber

Komisuuni tullee näkyväksi

”Meän kontaktialuheet laajenevat samala ko mie ilola saatan toeta ette meän jo etapleeratut kontaktit syvenevät. Niitten kiitokseksi met opima jotaki uutta joka päivä. "

Meilä oli vasta yks oikein hyvä kokkous Ruottin kirkon ja Luulajan hippakunnan kansa. Ensimäinen keskustelukokkous piethiin jo elokuussa viimi vuona. Pispa Åsa Nyström oli matkassa tälläki kertaa ko met saima maholisuuen ette päivityttää toisia käynissäolevista ja suuniltetuista projektista. Met keskustelimma muun muassa yhtheisestä sympoosiymmistä ja eri aktiviteetistä lapsile ja nuorile. Met olima yksmielisiä siittä ette jatkuva yhtheistyö oon tärkeätä mutta kansa ette Ruottin kirkko vettää ommaa prosessia minuriteetin kansa.

Nyt ko komisuunin haastattelutyö tullee käynthiin kirkko laittaa omat resyrsit käytettäviksi ette antaa puhetukea niile jokka sen halvaavat. Se oon kauhean tervetulletta ette met saatama neuvoa diakoonitten, papitten ja muitten työ seurakunthiin, niitten henkilöitten lisäksi joitten kansa komisuuni oon tehny sopimuksen sitä tarkotusta varten ja ylheisen terhveys-ja saihraanhoijon kansa. Se oon tärkeätä ette met saatama tervehtiä kaikkia jokka halvaavat jättää heän kertomuksia. Met olema sanohneet sen ennen mutta sitä tarttee toistaa vieläki; kaikin oon yhtä tervetulheita, kaikin pitävät tuntea ittensä turvalisiksi luottaen siiheen ette met halvaama tehhä näkyviksi moninaisuuen intivityellitten ja kolektiivitten kokemuksitten ja elämyksitten seurassa. Meän uusi työläinen Eva Kvist oon täyessä käynissä valmistamassa ensimäisiä haastatteluja ja met tunnema kaikin ette se oon nyt ko meän komisuuni oikeasthaan tullee näkyväksi mailmale!

Arkiivihakemukset jatkuvat vaikka tämänhetkiset rajotukset merkittevät hankaluuksia meile ja niile tutkioile joitako met olema ottanheet töihiin. Niinku ennen oon ilmotettu tällä kotisivula niin met olema kääntynheet hallituksheen ja tahtonheet pitenetyn aijan ette valmistaa meän tehtävän. Met ootama vieläki vastausta mutta olema varovaisesti toivekhaat ko met olema luottavaiset siiheen ette käsitethään ette keskustelu ja varmistus pitävät saaja ottaa aikaa jos päämäärää, ette lua sovinolle perustan, saatethaan totheuttaa.

Näinä päivinä met tulema kansa kohtaahmaan sen vasta virkhaan nimitetyn maaherran Norrbottenin läänissä, Lotta Finstorp. Se oon ilahtuttava ette hään ja hänen työkaverit tällä laila näyttävät innostusta meän työle.”

Elisabet Fura