Midnattssol
Foto: Martina Huber

Komisuunin kokkous

Haaparantaa, 24-25 elokuuta.

Jälkhiin ko Tottuus- ja sovintokomisuuni oon alotettu niin pantemii oon tuottanu rajotuksia ette kokkouksia oon menny pittää vain tikitaalisesti. Sen takia se oli suurela ilola ko komisuuni saatto pittää heän ensimäisen fyysisen kokkouksen 24-25 elokuuta.

Komisuunin puhheenjohtaja, sekreteerari ja jäsenet, olit muutamalla poikkeuksella, kokkointunheet Kukkolankoskela vähän ulkopuolela Haaparantaa. Kaks jäsenistä joilako ei ollu maholisuus olla paikan päälä, olit matkassa kokkouksessa Skype:n kautta.  

Niinku tavalisesti kokkous alotethiin puhheenjohtajalta Elisabet Furalta joka tervehti kaikkia tervetulheiksi ja teki yhtheenveon tutkimustilantheesta.

Päivitten ohjelhmaan kuulu muun muassa keskustelu tutkimuksen ohjeitten termistä ette lua yhtheisymmäryksen niistä. Curt Persson, varayniversiteettilehtori, esitti osaraportin tutkimustehtävästä raasipiulookisista tutkimuksista ja mitä tähhään mennessä oon tullu esile.

Sekretariaatti oon kattonu seurauksia siittä ette komisuunile oon myönetty pitenetty tutkimusaika ja saatto esittää reviteeratun työplaanin. Sitten sekretariaatti informeerasi suunitteluista niin sanotuista kahvikokkouksista, jokka oon alotettu kesän aikana, ja jokka tulevat jatkumhaan vuosivaihtheesheen asti. Kokkouksen aikana selostethiin kansa tutkimustilantheesta, mitä koskee eri arkiivihakemuksia.

Tuli selväksi ette kaikin piit arvokhaana ette kohata fyysisesti ja näinä parina päivänä tuli paljon antosia keskusteluja. Komisuunin kokkous lopetethiin opastetulla esittelyllä Tornionlaakson museolla Torniossa, Suomen puolela raijaa.