Forsande vatten med snö på sidorna
Kengis fors. Foto: Martina Huber

Komisuunista

Tottuus- ja sovintokomisuuni tornionlaaksolaisile, kväänile ja lantalaisile oon valtiolinen tutkimus jonka Ruottin hallitus oon laittanu. Alote ette laittaa komisuunin oon tullu minuriteetiltä. Komisuuni oon riippumaton orgaani joka pittää tulkita ja tehhä sen tehtävän joka oon ohjeissa hallinolta. Tehtävhään kuuluu ette tarkastaa tapahtumia 1800- ja 1900-luvuila. Komisuuni pittää ottaa selvää mitä tapahtu, miksi se saatto tapahtua ja kuka oli vastuulinen ette se saatto tapahtua. Tarkastuksen tuloksen pittää käyttää ette kehittää ruottalaista minuriteettipolitiikkaa.

Komisuuhniin kuuluu yks puhheenjohtaja, kahdeksan jäsenettä ja yks kanslia.