Aktyälliä komisuunilta 

Tervetuloa Eva

1 maaliskuuta Eva Kvist alkaa tutkimussekreteerariksi komisuunissa.

Met olema tievalinan eessä

Pantemii kumottaa osat meän suunittelusta, ja se oon erityisesti iskeny suunitelthuin alotuskokkoukshiin joitako olis pitäny pittää useassa paikassa maassa.

Neljäs kokkous komisuunissa

Uusi vuosi oon alotettu kokkouksella Tottuus- ja sovintokomisuunissa, joka tapahtu 20 tammikuuta Skypen kautta.
STR-T skylt utanför kontor

Keskustelu STR-T:n kansa

Keskiviikkona 16 joulukuuta piethiin toinen julkinen keskustelukokkous STR-T:n kansa, joka oon riikinorganisasuuni ruottalaisile tornionlaaksolaisile, kväänile ja lantalaisile.
Porträttbild av Hanna Aili

Met Nuoret

Keskustelukokkous Met Nuoret liiton kansaKeskustelukokkous Met Nuoret liiton kansa
Bildskärm där sex av deltagarna syns i bild

Kolmas kokkous

Tuorestaina 3 joulukuuta Tottuus- ja sovintokomisuuni piti heän kolmasen kokkouksen.