overlamnande-ef-jg
Kommissionens ordförande Elisabet Fura lämnar delbetänkandet till kulturminister Jeanette Gustafsdotter. Foto: Regeringskansliet

Kulttuuriministeri ottaa vasthaan mietinön

Kulttuuriministerille Jeanette Gustafsdotterille

Kesäkuun 1 päivänä osamietintö ”Ko ihmisarvoa mitathiin. Då människovärdet mättes, SOU 2022:32” annethiin kulttuuriministerille Jeanette Gustafsdotterille, kokkouksessa ministerin tykönä. Hällä oon vastuu kansalisista minuriteetistä.

– Mie halvaan kiittää suuresti tästä tärkeästä työstä jonka mie tänä päivänä saan ottaa vasthaan kulttuuriministeri alotti ja jatko:

– Tämän komisuunin mie tunnen hyvin. Ennen ko minusta tuli valtionneuvos mie kävin kokkouksessa Jokkmokissa, jossako muun muassa komisuuni oli yks akentan pistheistä.  Silloin mie olin jeneraalisekreteerari Ruottin museoile ja mie sain läpikäynin tästä tärkeästä tutkinosta.

Tottuus-ja sovintokomisuunin puhheenjohtaja Elisabet Fura selitti sen jälkhiin komisuunin tehtävästä, käynissäolevasta työstä ja osaraportin sisälön osista.

-Kiitos ko met tänä päivänä olema saahneet tulla tänne esittämhään tätä mietintöä. Mie halvaan kansa alusta sanoa ette tämä oon poikkeukselinen tutkinto. Mie en tiä ette Ruottin hallitus elikkä valtiopäivät oon panheet käynthiin tottuus- ja sovintokomisuunia ennen. Tämä oon merkiny erityisiä haastheita Hallituskanslialle, minuriteetile ja meile jokka tehemä tätä työtä. Se oon tehny ette työtä oon ollu hankala ennustaa ja suunitella ja se jällaa kaikkia niin pytjettikysymyksiä, sopimuksia, ostoja ja niin pois päin. Mutta mie olen aika varma ette meän työ tullee hyöyttämhään komisuunia joitako tullee meän perässä.

Osamietintö oon pieni pysselikappale komisuunin isomasta työstä ja sisältää yhtheenvetoja kahesta tutkimusraportista jokka komisuuni oon tilanu. Yks oon raasipiulookisista tutkimuksista ja toinen raportti oon ihmisjätheitten sisälekokoamisista.

Osamietintö sisältää, muun muassa informasuunia komisuunin kahvikokkouksista joitako piethiin olletikki vuen 2021 aikana ja jokka olit osana työstä ette varmistaa ette komisuunin työ saapii kannatusta minuriteetiltä.

– Osamietinön rypriikki ja esipuhe oon oon käänetty meänkieleksi, mutta valitettavasti ei ollu aikaa eikä resyrsiä ette kääntää koko mietintöä niinku met olisimma haluhneet, Elisabet Fura kerto.

– Meitä oon monta Ruottissa jokka tiämä kauhean vähän tornionlaaksolaisesta minuriteetistä. Optimaali testi kunka temokratii toimii yhessä maassa oon se, kunka sitä kohtellee omia kansalisisa minureiteettiä. Niin tämä oon äärimäisen tärkeätä ja mie olen erittäin imppuneerattu työstä jonka tet oletta tehneet. Mie ootan innola raportin lukemista Jeanette Gustafsdotter lopetti.