Kvänernas flagga

Kväänikansan päivä 16 maaliskuuta

Ruottin kväänit – lantalaiset ja Kvenlandsförbundet/Kveenimaanliitto järjestää juhlimisen ja Ruottin kirkko tarjoa konsäärin.

16 maaliskuuta juhlithaan merkkipäivää Kväänikansan päivää. Sopimuksen mukhaan Tälje talossa vuona 1328 Ruotti vakkuutti ette kväänitten jälkiläiset piirkaarit riikin pohjosissa osissa, vaphaasti sait asua ja pruukata Lapissa ja Tornionlaaksossa. Sopimus toethiin 16 maaliskuuta 1340 Magnus Erikssonilta, sen aijan kuninkas Ruottissa ja Norjassa.

Kväänit oon se alkuperäkansa, pohjosessa Ruottissa, Suomessa, Norjassa ja Ryssässä, jokka puhuvat yhtheistä kieltä, meänkieltä.

Kväänitten flaku otethiin esile 2009 ja sen tekiä oon Bengt Johansson-Kyrö. Flakussa oon ”aurinkokukka” sinistä taustaa vasten. Sympooli tullee kväänilaisesta maalaisperintheestä. Sitä näkkyy esimerkiksi jahtiasheissa, kruutisarvissa, meluissa, pantiväävissä, veittissä ja monessa muussa käyttökampheessa.

Tapahtuma:

Ruottin kväänit – lantalaiset ja Kveeninmaalitto järjestävät Kvänfolkets dag i Kulturhuset Aurora i Kiruna/Kväänikansanpäivää Kulttuuritalola Aurora Kirunassa 16 maaliskuuta kl. 16:00 . Dick Harrison, histuuriaprofessori pittää luentoa kväänitten histuuriasta, Björnar Seppola kertoo flakupäivän histuuriasta ja Bo Lindberg tarjoa livemusikkia.

Ruottin kirkko järjestää konsert på Kvänfolkets dag i Vittangi kyrka, konsäärin Kväänikansan päivänä Vittangin kirkossa, tuorestaina 16 maaliskuuta kl. 18:00 Matkassa oon: Jan Johansson, Susanne Rantatalo, Max Zackrisson ja Mikael Pekkari