Kommissionen
Elisabet Fura Foto: Martina Huber

Loppusuorale

Komisuunin puhheenjohtaja Elisabet Fura kertoo käynissäolevasta työstä.

“Ko tätä kirjotethaan niin mailmanmestaruus frii-iitrotissa oon täyessä käynissä niin mie toivon ette tet annatta antheeksi jos mie käytän yhen urheilumetafoorin: Met olema nyt loppusuorala! Alle kolme kolme kuukautta jäljelä niin semesteriperiuuti oon lopetettu sillä laila ette kaikin otit paikkaa lähtötelihneishiin ja nyt se oon kaasut pohjassa etheen päin mikä jällaa.

Joitaki aktiviteettiä oon ollu käynissä kesänki aikana. Komisuuni oli paikan päälä Pajalan markkinoila ja järjesti yhessä Met Nuoret liiton ja Isof:in kansa live poddin seenilä kielestä ja itenttiteetistä.  Met olema meän työn aikana kohahneet monta nuorta jokka ei ossaa puhua meänkieltä. Net oon niin sanottuja ”ummikoita”, jokka nyt halvaavat ottaa takashiin heän kielen, ennen ko se kokohnaans katoaa.

15 heinäkuuta juhlithiin Tornionlaaksolaisitten päivää elikkä ”Meän flakupäivää” monela kantila maassa.

Niinku ennen oon ilmotettu niin meän loppumietintö jätethään yli 15 marraskuuta ja ko hunteeraa kaikkia töitä ette korektyyrilukea, kääntää, laittaa kuvia, tehhä leijauttia, painaa ja sen semmosta, niin tet ymmärättä ette sekretariaatti oon täyessä käynissä. Se oon suuri haaste ette kerittää tekheen kaiken tämän samala ko met piämä monta kunnankokkousta ja keskustelukokkousta. Sen lisäksi met piämä jatkuvia kontaktia Kulttuuriteparttemäntin kansa niin ette net saattavat sovittaa heän valmiuksen ja jatkaa meän työn tuloksen etheenpäin parriimalla laila.

Likkiimpännä suunittelussa oon meän kaikhiin viimisiin kahvikokkous keskiviikkona 30 elokuuta Stokholmissa. Jos sulla joka luet tätä oon maholisuus olla matkassa niin- tule veikkosen! Sie olet lämpimästi tervetullu mutta älä unhouta tehhä ilmotuksen viimisthään pyhänä 27 elokuuta ja ota matkhaan sinun lekitimasuunin.

Komisuuni pittää nyt kokkouksia joka kuukausi ette tarkistaa ja lopulisesti hyväksyä kaikki tekstit. Seuraavalla kerrala jäsenet ja sekretariaatti kokkointuvat Luulajassa 12 syyskuuta. Silloin met tulema, paitti käyhmään läpi tekstiä, kansa keskustelheen ja toivottavasti päättämhään loppusympoosiymmin suunittelun Pajalassa ko loppumietinön jättäminen tullee olheen. “

Elisabet Fura